Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
2010 AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
DÖNEM:2
TOPLANTI:8
BİRLEŞİM:1
OTURUM:1
AÇILIŞ SAATİ:17:00
TARİHİ:02.08.2010

GÜNDEM
1. Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.
2. Kardeş Belediyemiz olan Kosova Vuçitrn Belediyesinin Resmi Daveti üzerine 20-25 Eylül 2010 tarihleri arasında söz konusu Belediyeye oluşturulacak bir heyetle resmi ziyaret yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
3. Lalahan Odabaşı Mahallesi Ekincik Mevkiinde 1916,1917,1920,1922,1923,1925… toplam 32 kadastro adasında “Patlayıcı Madde Sanayi ve Depolama Tesisine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
4. Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Alanı 1.Etap Uygulama İmar Planı plan notu ilavesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
5. Çağlayan Mahallesi 36938 ada 48 parsele ait plan notu iptaline ilişkin Başkanlık Yazısı.
6. Şafaktepe Mahallesi 50910 ada 1 Parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
7. Belediyemiz tarafından düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivaline katılan ülkelerin Ekiplerinin faaliyetleri ve ülkemizdeki faaliyetleri ile ilgili intibalarının neler olduğunun araştırılmasına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
8. Bölgemizdeki Kentsel Dönüşüm Projelerinin Etaplarının başlama tarihleri ve sözleşmelerin hangi aşamada olduğunun araştırılmasına ilişkin Şehircilik Kentsel Gelişim Komisyon Raporu.
9. Bölgemizdeki Park ve Sokaklara verilen isimlerin kimlere ait olduğu, verilen isimlerin bir katalog halinde düzenlenmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
10. Bölgemizdeki esnafların rutin denetimlerinin ayda kaç defa yapıldığının araştırılmasına ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
11. Belediyemizin, Erzurum İli Pasinler Belediyesi ile Kardeş Belediye olmasına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
12. Küçük Kayaş Mahallemizin Alt yapı çalışmalarının neler olduğu ve ileriye dönük ne gibi çalışmalar yapılacağının araştırılmasına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
13. 2010 Yılı Ağustos ayında Sosyal İşler ve Engellilerle alakalı ne gibi faaliyetler planlandığının araştırılmasına ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
14. 2010 yılında Kazım Orbay mahallesine hangi yatırımların yapıldığı ve 2011 yılında yapılacak olan yatırımların neler olduğunun araştırılmasına ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
15. Belediye personelimizin motivasyonunun artırılması için sosyal içerikli ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları Komisyon Raporu.
16. 2009 yılı içerisinde Müdürlüklerimizin hazırlanmış oldukları bütçelerin gerçekleşme oranlarının araştırılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporu.
17. Mamak Belediyesi olarak yaz okullarıyla ilgili olarak hangi branşlarda çalışmalar yapıldığının araştırılmasına ilişkin Gençlik Spor Komisyon Raporu.
18. İlçe sınırlarımız içerisinde yeni yerleşim merkezleri ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılmasına ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
19. 2009 – 2010 Mayıs ayı tarihleri arasında Belediye Başkanlığınca kaç vatandaşla görüşme yapıldığı bu görüşmelerde vatandaşların sorunlarının ne ölçüde çözümlenip çözümlenemediğinin araştırılmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
20. Yaz aylarının başlaması nedeniyle artan haşerelerle mücadele ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
21. Bölgemizde bulunan Sağlık Ocaklarının araştırılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
22. Yeni Bayındır Mahallesi 39303 Adada bulunan ve park alanı olarak ayrılan yerin 2010 programına alınarak faaliyete geçirilmesine ilişkin Ar-Ge Komisyon Raporu.
23. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelin uyumlu çalışması açısından ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılmasına ilişkin Ar-Ge Komisyon Raporu.
24. 01.04.2009 tarihinden bu güne kadar Belediyemizce ne kadar arsa satışı yapıldığına ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
25. 2004-2009 Yılları arasında arsa satışlarının muammen bedelleri ve satış rakamlarının belirlenerek, bu yapılan ihalelere kaç kişinin katıldığının araştırılmasına ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
26. 01.01.2010-31.06.2010 tarihleri arasında Belediyemizce iş ihaleleri ve hizmet alımları işlerine hangi firmaların katıldığı, katılan firmalardan hangilerinin ihaleleri kazandığının araştırılmasına ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
27. 2010 yılı içerisinde Belediyemizin park ve bahçelerinde kullanılan spor aletleri için ne kadar malzeme alımı yapıldığı,ne kadarının üretime dönüştüğünün araştırılmasına ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
28. Belediye Meclisimizin 09.04.2010 tarih ve 255 sayılı kararındaki Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili tashih kararı alınmasına ilişkin Hukuk Tarifeler Komisyon Raporu.
29. Belediyemizde çalışan personelin Kadro İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Hukuk Tarifeler Komisyon Raporu.
30. Cengizhan Mahallesi 36569 ada 7 nolu parselde bulunan 1027 m²’ lik hissemizin Camii alanı olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Hazine adına devrinin yapılıp – yapılamayacağına ilişkin Hukuk Tarifeler Komisyon Raporu.
31. Şahintepe Mahallesi 36497 ada 14 parsel yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Bayındır İmar Komisyon Raporu.
32. Ekin Mahallesi 37104 ada 10 parselin Dini Tesis Alanı olarak belirlenmesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin Bayındır İmar Komisyon Raporu.
33. Belediye Meclisimizin 22/08/1990 gün ve 237 sayılı kararı ile onaylanan Türközü-Şehit Cengiz Topel-Akdere mahallelerine ait Islah İmar Planı kapsamında kalan 36800 adaya ait konut parsellerinin muadil inşaat alanları aynı kalmak koşuluyla, cephe değişikliğine ait plan değişikliğine ilişkin Bayındır İmar Komisyon Raporu.
34. 36447 ada 21,22,23,…29 ( yeni 51023 ada 1,2,3,…9) nolu parseller, 36442 ada 4,5,6 parseller ve 36443 ada 2,3 parsellere ait 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır İmar Komisyon Raporu.
35. General Zeki Doğan Mahallesinde 39693-39694 Adalar Kartaltepe Eski Katı Atık Deponi Alanında kalan konut hisselerinin taşınmasına ilişkin Bayındır İmar Komisyon Raporu.
36. General Zeki Doğan Mahallesi Tuzluçayır Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır İmar Komisyon Raporu.


1.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi