Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
2011 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
DÖNEM:3
TOPLANTI:2
BİRLEŞİM:1
OTURUM:1
AÇILIŞ SAATİ:17:00
TARİHİ:01.02.2011
      GÜNDEM
 
1.      Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.
 
2.      Durali Alıç Mahallesi imarın 51008 ada 3 nolu parselde bulunan 664 m2 lik hissemizin Cami ve Lojman olarak kullanılmak üzere Hazine adına devrinin yapılıp yapılamayacağı, Hazine adına devrinin yapılması halinde kullanım hakkının Diyanet İşleri Başkanlığına verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 
3.      04.01.2010 tarih ve 724 sayılı Meclis Kararı gereğince 01.01.2011 tarihinden itibaren Belediyemizce ifa edilecek hizmetler karşılığı uygulanacak ücretlerden “ Proje Müellifi ve Fenni Mesullük Kayıtları ve yenilenmesi” başlıklı ücret önerisinde sehven 500 TL. yazıldığı tespit edilmiş olup 200 TL. olarak hususuna ilişkin Başkanlık Yazısı.
 
4.      İlçemiz Saimekadın Mahallesi 38913 ada 3 parselde ki Okul alanına ait 1/1000 UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 
5.      İlçemiz Peyami Safa Mahallesi 36871 ada 1-2 parsellerde ki Okul Alanına ait 1/1000 UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 
6.      İlçemiz Mutlu Mahallesinde bulunan 51034 adaya ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 
7.      İlçemiz Mutlu Mahallesinde bulunan 37850 ada 4 parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 
8.      İlçemiz Tuzluçayır GÖB Zabıta Blokları ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili Başkanlık Yazısı.
 
9.      Şirintepe Mahallesine 2009–2010 yıllarında yapılan yatırımların neler olduğu ve 2011 yılında yapılacak olan yatırım çalışmalarının neler olduğunun araştırılmasına ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 
10. Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışanlarının durumunun İnsan Hakları açısından incelenmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyonu Raporu.
 
11. Belediyemiz kayıtlarına göre 2010 yılı itibariyle kaç adet Emlak vergi mükellefimizin olduğu ve 2010 yılı sonu itibari ile ne kadar vergi tahsil edildiği ve Belediyemiz bütçesine bu tahsilâtların % ne kadar olduğuna ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporu.
 
12. İlçemiz sınırlarında oturan İlköğretim çağında ki gençlerin yetenekli oldukları spor dallarına yönlendirilmesi için Belediyemizin imkânları dâhilinde ne gibi çalışmaların yapılacağına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 
13. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2010 yılı itibari ile kaç adet inşaat ve iskân ruhsatı verilmiştir, 2011 yılı sonunda kaç adet inşaat ve iskân ruhsatı verilebileceğine ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 
14. 2010 yılı içerisinde evde bakım hizmetleri kapsamında kaç vatandaşımıza ulaşılmıştır. Bunların memnuniyet testlerine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 
15. Kutludüğün Mahallesinin Bayındır Barajı Havzasından çıkartılmasına ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 
16. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan İlköğretim Okullarına Tebeşirli Tahta ile eğitim yapan okulların tespitine ilişkin Eğitim Kültür ve Çevre Sağlık Komisyonları Ortak Raporu.
 
17. İlçemiz Yatıkmusluk Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kaç adet konut üretildiğinin araştırılmasına ilişkin Şehircilik ve Kentsel Gelişim Komisyon Raporu.
 
18. Belediyemiz sınırları içerisinde kaç adet kıraathanenin faaliyet gösterdiğinin belirlenmesine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 
19. 2010 Yılı Aralık Ayı içerisinde yapılan sosyal çalışmalara ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 
20. Belediyemiz Faaliyetlerinin tanıtımı için 2010 yılında ne kadar harcama yapıldığının araştırılmasına ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 
21. Avrupa Birliği ve diğer Dış Ülkelerde uygulanan Kadın Dostu Kent Kriterlerinin neler olduğunun araştırılmasına ilişkin Dış İlişkiler Komisyon Raporu.
 
22. İlçemiz sınırları içerisinde Aktaş Caminin bitişiği ve Mamak İlçesinin girişine yeni yapılan görkemli parka Fatih Sultan Mehmet Han İsminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 
23. Belediyemizin 2010 yılı Alt Yapı çalışmaları ile 2011 yılında yapılacak çalışmaların araştırılmasına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 
24. Türközü Mahallesi 36811 ada 2 no lu parsel hissedarı Ömer ALPARSLAN nın Belediyemize olan borcuna mahsuben 36811 ada 2 parseldeki 120 m2 hissesinin 54.000 TL. bedel karşılığında takas edilerek Borcundan mahsup edilmesi ve geri kalan 57.000 TL.’ nin tahsilinin yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 
25. Kıbrıs Mahallesi 2545 parselde ki Su Şişeleme ve Depolama Tesisine ait 1/1000 UİP planına ilişkin Bayındır İmar Komisyon Raporu.
 
26.  Gülveren Mahallesi 36153 ada 4 parselin yapılaşma koşullarının belirlenmesine ait 1/1000 ölçekli UİP planına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 


1.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi