Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
2012 GELİR BÜTÇESİ

DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL)

KURUMSAL
KOD

Kodu

Düzeyi

Açıklama

I

46

BELEDİYE

II

06

ANKARA

III

23

MAMAK BELEDİYESİ

KODU

..............AÇIKLAMA..............

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

BÜTÇESİ HAZIRLANAN
2012 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

51,009,060.00

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

28,320,000.00

9

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

28,320,000.00

51

Bina Vergisi

14,040,000.00

52

Arsa Vergisi

13,008,000.00

53

Arazi Vergisi

252,000.00

54

Çevre Temizlik Vergisi

1,020,000.00

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

7,176,000.00

2

Özel Tüketim Vergisi

6,900,000.00

51

Haberleşme Vergisi

900,000.00

52

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

6,000,000.00

9

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

276,000.00

51

Eğlence Vergisi

25,200.00

53

İlan ve Reklam Vergisi

250,800.00

6

Harçlar

15,402,240.00

9

Diğer Harçlar

15,402,240.00

51

Bina İnşaat Harcı

2,508,000.00

53

İşgal Harcı

804,000.00

54

İşyeri Açma İzni Harcı

250,800.00

56

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

10,020.00

57

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

300,000.00

58

Tellallık Harcı

1,020.00

60

Yapı Kullanma İzni Harcı

20,400.00

99

Diğer Harçlar

11,508,000.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

110,820.00

1

Kaldırılan Vergi Artıkları

100,800.00

01

Kaldırılan Vergi Artıkları

100,800.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

10,020.00

99

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

10,020.00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1,981,560.00

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

954,420.00

1

Mal Satış Gelirleri

504,000.00

01

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

204,000.00

04

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

300,000.00

2

Hizmet Gelirleri

450,420.00

03

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri

110,400.00

11

İlan ve Reklam Gelirleri

10,020.00

56

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler

30,000.00

99

Diğer hizmet gelirleri

300,000.00

4

Kurumlar Hasılatı

1,100.00

9

Diğer Kurumlar Hasılatı

1,100.00

99

Diğer Kurumlar Hasılatı

1,100.00

6

Kira Gelirleri

1,026,040.00

1

Taşınmaz Kiraları

1,021,000.00

03

Sosyal Tesis Kira Gelirleri

1,000.00

99

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

1,020,000.00

2

Taşınır Kiraları

5,040.00

01

Taşınır Kira Gelirleri

5,040.00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

1,010,680.00

3

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

41,800.00

1

Cari

1,000.00

03

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

1,000.00

2

Sermaye

40,800.00

03

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

40,800.00

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

438,420.00

1

Cari

410,400.00

02

Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar

360,000.00

03

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

50,400.00

2

Sermaye

28,020.00

01

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar

25,020.00

02

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar

3,000.00

5

Proje Yardımları

530,460.00

1

Cari

20,040.00

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,020.00

05

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,020.00

2

Sermaye

510,420.00

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,020.00

05

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

500,400.00

05

DİĞER GELİRLER

82,014,515.00

1

Faiz Gelirleri

310,800.00

9

Diğer Faizler

310,800.00

01

Kişilerden Alacaklar Faizleri

50,400.00

03

Mevduat Faizleri

50,400.00

99

Diğer Faizler

210,000.00

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

76,156,220.00

2

Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar

74,000,000.00

51

Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

70,000,000.00

52

Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar

4,000,000.00

4

Kamu Harcamalarına Katılma Payları

101,820.00

53

Yol Harcamalarına Katılma Payı

100,800.00

99

Diğer Harcamalara Katılma Payları

1,020.00

8

Mahalli İdarelere Ait Paylar

50,400.00

51

Maden İşletmelerinden Alınan Paylar

50,400.00

9

Diğer Paylar

2,004,000.00

99

Diğer Paylar

2,004,000.00

3

Para Cezaları

3,783,435.00

2

İdari Para Cezaları

321,435.00

99

Diğer İdari Para Cezaları

321,435.00

4

Vergi Cezaları

3,312,000.00

01

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

1,500,000.00

02

Vergi Barışı TEFE Tutarı

1,008,000.00

99

Diğer Vergi Cezaları

804,000.00

9

Diğer Para Cezaları

150,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

150,000.00

9

Diğer Çeşitli Gelirler

1,764,060.00

1

Diğer Çeşitli Gelirler

1,764,060.00

01

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

1,020.00

02

İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller

1,020.00

03

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

10,020.00

06

Kişilerden Alacaklar

252,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

1,500,000.00

06

SERMAYE GELİRLERİ

33,984,185.00

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

33,944,105.00

1

Lojman Satış Gelirleri

10,020.00

01

Lojman Satış Gelirleri

10,020.00

2

Sosyal Tesis Satış Gelirleri

10,020.00

01

Sosyal Tesis Satış Gelirleri

10,020.00

3

Diğer Bina Satış Gelirleri

10,020.00

01

Diğer Bina Satış Gelirleri

10,020.00

4

Arazi Satış

10,020.00

01

Arazi Satış

10,020.00

5

Arsa Satışı

33,904,025.00

01

Arsa Satışı

33,904,025.00

2

Taşınır Satış Gelirleri

40,080.00

1

Taşınır Satış Gelirleri

10,020.00

01

Taşınır Satış Gelirleri

10,020.00

2

Taşıt Satış Gelirleri

10,020.00

01

Taşıt Satış Gelirleri

10,020.00

3

Stok Satış Gelirleri

10,020.00

01

Stok Satış Gelirleri

10,020.00

9

Diğer Taşınır Satış Gelirleri

10,020.00

99

Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

10,020.00

ARA TOPLAM:

170,000,000.00

09

RED VE İADELER (-)

500,000.00

1

Vergi Gelirleri

166,400.00

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

106,640.00

09

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

106,640.00

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

3,360.00

02

Özel Tüketim Vergisi

720.00

09

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

2,640.00

6

Harçlar

54,000.00

09

Diğer Harçlar

54,000.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

2,400.00

09

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

2,400.00

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

57,600.00

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

54,000.00

01

Mal Satış Gelirleri

42,000.00

02

Hizmet Gelirleri

12,000.00

6

Kira Gelirleri

3,600.00

01

Taşınmaz Kiraları

3,600.00

5

Diğer Gelirler

234,000.00

1

Faiz Gelirleri

36,000.00

09

Diğer Faizler

36,000.00

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

42,000.00

04

Kamu Harcamalarına Katılma Payları

42,000.00

3

Para Cezaları

102,000.00

02

İdari Para Cezaları

48,000.00

04

Vergi Cezaları

30,000.00

09

Diğer Para Cezaları

24,000.00

9

Diğer Çeşitli Gelirler

54,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

54,000.00

6

Sermaye Gelirleri

42,000.00

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

42,000.00

05

Arsa Şatış Gelirleri

42,000.00

TOPLAM:

169,500,000.001.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi