Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
2012 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ
DÖNEM:4
TOPLANTI:12
BİRLEŞİM:1
OTURUM:1
AÇILIŞ SAATİ:17:00
TARİHİ:03.12.2012
GÜNDEM:
 1. Geçen  toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre yapılan atamalar ile ilgili Meclise Bilgi verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Büyükşehir Belediyesince Belediyemize verilecek olan sıcak beton asfalt karşılığında, zemin tahrip bedeli ve alınan ÇTV’nin mahsuplaşmasına yönelik Protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Ege Mahallesi 51482 ada 2 parsel ve 51482 ada 3 nolu parsellerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda satışa çıkarılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Ege Mahallesi 39491 ada /1 parsel üzerinde bulunan 5.094 m² Sağlık Alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda ihale yoluyla satılarak nakde çevrilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Başak Mahallesi 1659 sokak ile 1667 sokak köşesinde bulunan imarın 38826 ada 6 parseli üzerindeki park alanı içerisinde kafeterya ve aile çay bahçesi olarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili Maddeleri doğrultusunda 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Müdürlükler arası ödenek aktarılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Belediyemizde çalışan personelin kadro iptal- ihdas yoluyla yapılacak değişikliklere ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. Gülveren Mahallesi Gülizar sokak üzerinde Perşembe günleri kurulmakta olan semt pazarının, Gülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar sokağın kesiştiği yerde bulunan kapalı pazar alanına nakledilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 10. Bosna Hersek Stari Grad Belediyesi ile Kardeş Belediye olmak için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 11. Harman Mahallesi 37197 ada 12 parselin plan kotu ve imar durumuna aynen bağlı kalmak şartı ile kat karşılığı ticaret merkezi inşaatı yaptırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 12. Abidinpaşa Mahallesi 9197 ada 13 parselin plan kotu ve imar durumuna aynen bağlı kalmak şartı ile kat karşılığı ticaret merkezi inşaatı yaptırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 13. Kıbrıs Mahallesi 1959 sokak No:33/13 ve No:33/14 adreslerinde bulunan dükkanların Belediyemize tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 14. İlçemiz Mutlu Mahallesi 37861 Ada, 716. sokak ile 717. sokak kesişiminde bulunan park alanına “Selçuklu Parkı” isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 15. Kıbrıs Mahallesi 39414 ada 1 parsel Spor alanının Özel Spor Tesisi Alanına Dönüştürülmesi hakkında Plan Değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin Başkanlık Yazısı.
 16. Misket mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 51024-51025 imar adaları arasındaki ve adaların batısındaki açılamayan imar yaya yollarının kapatılarak, 51024 ada içerisindeki mevcut ağaçlık alanın ise “Park Alanı” kullanımına ayrılmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon raporu.
 17. Belediyemizce verilecek hizmetler karşılığında alınacak ve 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacak ücret tarifelerine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 18. Belediyemiz aleyhine açılan davalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 19. İlçemiz Türközü Mahallesi 37644 ada 428. cadde ve 427. sokak kesişiminde bulunan park alanına “Osmanlı Parkı” isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 20. İlçemizde bulunan yağmur suyu ızgaralarının gözden geçirilerek tıkalı olanların açılmasına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 21. Belediyemiz tarafından yapılmakta olan bölgemizdeki gençlerin faydalanabileceği spor merkezlerine ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 22. Lalahan Mahallemizde 2012 yılı içerisinde açılan imar yolu açım çalışmalarına ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 23. Belediyemizce belirlenen kurban kesim alanları dışında çevre kirliliği oluşturabilecek şekilde sokak aralarında kurban kesimi yapanlara ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 24. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Bilgi Evlerimizde eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 25. Dezavantajlı bölgelerde mobil anaokulu projesine ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 26. Ortaköy Mahallemizde kurulan kurbanlık satış alanında kaç adet çadır yeri kiraya verildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 27. Zabıta Müdürlüğünün 2012 yılı müşteri yönetim sistemine yönelik çalışmalarına ilişkin İnsan Kaynakları Komisyon Raporu.
 28. İlçemiz sınırları içerisinde ne kadar bedensel ve zihinsel engelli vatandaşımızın olduğuna ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 29. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaflarımızdan çalışma saatlerine riayet etmeyenler için 01.01.2012 tarihinden bu güne kadar kaç adet işyerine yaptırım uygulandığına ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 30. Müşteri Temsilciliklerimize, (Call-Center) 2012 yılının 10 aylık döneminde vatandaşlarımızdan kaç adet talep geldiğine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 31. Asker Ailelerine verilen nakdi yardımlardan 2012 yılının 10 aylık döneminde kaç asker ailesinin yararlandığına ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 32. Belediyemizin yurt içi ve yurt dışında kaç adet belediye ile Kardeş Belediyecilik anlaşması olduğuna ilişkin Dış İlişkiler ve sivil Toplum Kuruluşları Komisyon raporu.
 33. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Proje Alanında Sağlık Bakanlığımızca yapılması düşünülen 200 Yataklı Devlet Hastanesi Proje çalışmasının ne aşamada olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Gelişim ve Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyonları Ortak raporu.


1.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi