Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
2013 GELİR BÜTÇESİ

DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL)

KURUMSAL
KOD

Kodu

Düzeyi

Açıklama

I

46

BELEDİYE

II

06

ANKARA

III

23

MAMAK BELEDİYESİ

KODU

..............AÇIKLAMA..............

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

BÜTÇESİ HAZIRLANAN
2013 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

55,481,000.00

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

31,129,000.00

9

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

31,129,000.00

51

Bina Vergisi

15,444,000.00

52

Arsa Vergisi

14,310,000.00

53

Arazi Vergisi

275,000.00

54

Çevre Temizlik Vergisi

1,100,000.00

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

8,150,000.00

2

Özel Tüketim Vergisi

6,900,000.00

51

Haberleşme Vergisi

900,000.00

52

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

6,000,000.00

9

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

1,250,000.00

51

Eğlence Vergisi

1,000,000.00

53

İlan ve Reklam Vergisi

250,000.00

6

Harçlar

16,092,000.00

9

Diğer Harçlar

16,092,000.00

51

Bina İnşaat Harcı

2,510,000.00

53

İşgal Harcı

1,000,000.00

54

İşyeri Açma İzni Harcı

250,000.00

56

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

11,000.00

57

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

300,000.00

58

Tellallık Harcı

1,000.00

60

Yapı Kullanma İzni Harcı

20,000.00

99

Diğer Harçlar

12,000,000.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

110,000.00

1

Kaldırılan Vergi Artıkları

100,000.00

01

Kaldırılan Vergi Artıkları

100,000.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

10,000.00

99

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

10,000.00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2,991,000.00

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

970,000.00

1

Mal Satış Gelirleri

520,000.00

01

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

200,000.00

04

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

300,000.00

99

Diğer Mal Satış Gelirleri

20,000.00

2

Hizmet Gelirleri

450,000.00

03

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri

110,000.00

11

İlan ve Reklam Gelirleri

10,000.00

56

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler

30,000.00

99

Diğer hizmet gelirleri

300,000.00

4

Kurumlar Hasılatı

1,000.00

9

Diğer Kurumlar Hasılatı

1,000.00

99

Diğer Kurumlar Hasılatı

1,000.00

6

Kira Gelirleri

2,015,000.00

1

Taşınmaz Kiraları

2,010,000.00

03

Sosyal Tesis Kira Gelirleri

10,000.00

99

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

2,000,000.00

2

Taşınır Kiraları

5,000.00

01

Taşınır Kira Gelirleri

5,000.00

9

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5,000.00

9

Diğer Gelirler

5,000.00

99

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5,000.00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

850,000.00

3

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

42,000.00

1

Cari

1,000.00

03

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

1,000.00

2

Sermaye

41,000.00

03

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

41,000.00

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

378,000.00

1

Cari

350,000.00

02

Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar

300,000.00

03

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

50,000.00

2

Sermaye

28,000.00

01

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar

25,000.00

02

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar

3,000.00

5

Proje Yardımları

430,000.00

1

Cari

20,000.00

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,000.00

05

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,000.00

2

Sermaye

410,000.00

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,000.00

05

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

400,000.00

05

DİĞER GELİRLER

93,872,000.00

1

Faiz Gelirleri

760,000.00

9

Diğer Faizler

760,000.00

01

Kişilerden Alacaklar Faizleri

50,000.00

03

Mevduat Faizleri

500,000.00

99

Diğer Faizler

210,000.00

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

86,571,000.00

2

Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar

84,000,000.00

51

Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

80,000,000.00

52

Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar

4,000,000.00

4

Kamu Harcamalarına Katılma Payları

101,000.00

53

Yol Harcamalarına Katılma Payı

100,000.00

99

Diğer Harcamalara Katılma Payları

1,000.00

8

Mahalli İdarelere Ait Paylar

370,000.00

51

Maden İşletmelerinden Alınan Paylar

70,000.00

99

Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar

300,000.00

9

Diğer Paylar

2,100,000.00

99

Diğer Paylar

2,100,000.00

3

Para Cezaları

4,750,000.00

2

İdari Para Cezaları

500,000.00

99

Diğer İdari Para Cezaları

500,000.00

4

Vergi Cezaları

4,100,000.00

01

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

2,100,000.00

02

Vergi Barışı TEFE Tutarı

1,000,000.00

99

Diğer Vergi Cezaları

1,000,000.00

9

Diğer Para Cezaları

150,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

150,000.00

9

Diğer Çeşitli Gelirler

1,791,000.00

1

Diğer Çeşitli Gelirler

1,791,000.00

01

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

30,000.00

02

İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller

1,000.00

03

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

10,000.00

06

Kişilerden Alacaklar

250,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

1,500,000.00

06

SERMAYE GELİRLERİ

38,106,000.00

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

38,066,000.00

1

Lojman Satış Gelirleri

10,000.00

01

Lojman Satış Gelirleri

10,000.00

2

Sosyal Tesis Satış Gelirleri

10,000.00

01

Sosyal Tesis Satış Gelirleri

10,000.00

3

Diğer Bina Satış Gelirleri

3,036,000.00

01

Diğer Bina Satış Gelirleri

3,036,000.00

4

Arazi Satış

10,000.00

01

Arazi Satış

10,000.00

5

Arsa Satışı

35,000,000.00

01

Arsa Satışı

35,000,000.00

2

Taşınır Satış Gelirleri

40,000.00

1

Taşınır Satış Gelirleri

10,000.00

01

Taşınır Satış Gelirleri

10,000.00

2

Taşıt Satış Gelirleri

10,000.00

01

Taşıt Satış Gelirleri

10,000.00

3

Stok Satış Gelirleri

10,000.00

01

Stok Satış Gelirleri

10,000.00

9

Diğer Taşınır Satış Gelirleri

10,000.00

99

Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

10,000.00

ARA TOPLAM:

191,300,000.00

09

RED VE İADELER (-)

300,000.00

1

Vergi Gelirleri

225,800.00

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

200,040.00

09

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

200,040.00

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

3,360.00

02

Özel Tüketim Vergisi

720.00

09

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

2,640.00

6

Harçlar

20,000.00

09

Diğer Harçlar

20,000.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

2,400.00

09

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

2,400.00

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

7,600.00

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

4,000.00

01

Mal Satış Gelirleri

2,000.00

02

Hizmet Gelirleri

2,000.00

6

Kira Gelirleri

3,600.00

01

Taşınmaz Kiraları

3,600.00

5

Diğer Gelirler

39,600.00

1

Faiz Gelirleri

8,000.00

09

Diğer Faizler

8,000.00

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

4,000.00

04

Kamu Harcamalarına Katılma Payları

4,000.00

3

Para Cezaları

19,600.00

02

İdari Para Cezaları

8,000.00

04

Vergi Cezaları

8,000.00

09

Diğer Para Cezaları

3,600.00

9

Diğer Çeşitli Gelirler

8,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

8,000.00

6

Sermaye Gelirleri

27,000.00

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

27,000.00

05

Arsa Şatış Gelirleri

27,000.00

TOPLAM:

191,000,000.001.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi