Mamak Belediyesi Ana Sayfa
Ana SayfaBize Ulaşın Bilgi Edinme HakkıRss Facebook Twitter
2014 GELİR BÜTÇESİ

DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL)

KURUMSAL
KOD

Kodu

Düzeyi

Açıklama

I

46

BELEDİYE

II

06

ANKARA

III

23

MAMAK BELEDİYESİ

KODU

..............AÇIKLAMA..............

BÜTÇE TEKLİFİ

I

II

III

IV

BÜTÇESİ HAZIRLANAN
2014 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

66,971,000.00

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

37,580,000.00

9

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

37,580,000.00

51

Bina Vergisi

20,000,000.00

52

Arsa Vergisi

16,000,000.00

53

Arazi Vergisi

280,000.00

54

Çevre Temizlik Vergisi

1,300,000.00

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

11,150,000.00

2

Özel Tüketim Vergisi

9,900,000.00

51

Haberleşme Vergisi

900,000.00

52

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

9,000,000.00

9

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

1,250,000.00

51

Eğlence Vergisi

1,000,000.00

53

İlan ve Reklam Vergisi

250,000.00

6

Harçlar

18,181,000.00

9

Diğer Harçlar

18,181,000.00

51

Bina İnşaat Harcı

2,600,000.00

53

İşgal Harcı

1,000,000.00

54

İşyeri Açma İzni Harcı

250,000.00

56

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

10,000.00

57

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

300,000.00

58

Tellallık Harcı

1,000.00

60

Yapı Kullanma İzni Harcı

20,000.00

99

Diğer Harçlar

14,000,000.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

60,000.00

1

Kaldırılan Vergi Artıkları

50,000.00

01

Kaldırılan Vergi Artıkları

50,000.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

10,000.00

99

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

10,000.00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

4,370,000.00

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

1,795,000.00

1

Mal Satış Gelirleri

505,000.00

01

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri

200,000.00

04

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri

300,000.00

99

Diğer Mal Satış Gelirleri

5,000.00

2

Hizmet Gelirleri

1,290,000.00

03

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri

120,000.00

10

Sportif Faaliyet Geliri

350,000.00

11

İlan ve Reklam Gelirleri

500,000.00

56

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler

20,000.00

99

Diğer hizmet gelirleri

300,000.00

4

Kurumlar Hasılatı

1,000.00

9

Diğer Kurumlar Hasılatı

1,000.00

99

Diğer Kurumlar Hasılatı

1,000.00

6

Kira Gelirleri

2,021,000.00

1

Taşınmaz Kiraları

2,020,000.00

03

Sosyal Tesis Kira Gelirleri

20,000.00

99

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri

2,000,000.00

2

Taşınır Kiraları

1,000.00

01

Taşınır Kira Gelirleri

1,000.00

9

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

553,000.00

9

Diğer Gelirler

553,000.00

99

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

553,000.00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

1,097,000.00

3

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

51,000.00

1

Cari

1,000.00

03

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

1,000.00

2

Sermaye

50,000.00

03

Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar

50,000.00

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

516,000.00

1

Cari

450,000.00

02

Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar

400,000.00

03

Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar

50,000.00

2

Sermaye

66,000.00

01

Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar

60,000.00

02

Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar

6,000.00

5

Proje Yardımları

530,000.00

1

Cari

20,000.00

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,000.00

05

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,000.00

2

Sermaye

510,000.00

01

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

10,000.00

05

Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları

500,000.00

05

DİĞER GELİRLER

103,992,000.00

1

Faiz Gelirleri

450,000.00

9

Diğer Faizler

450,000.00

01

Kişilerden Alacaklar Faizleri

50,000.00

03

Mevduat Faizleri

150,000.00

99

Diğer Faizler

250,000.00

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

96,451,000.00

2

Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar

94,000,000.00

51

Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

90,000,000.00

52

Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar

4,000,000.00

4

Kamu Harcamalarına Katılma Payları

151,000.00

53

Yol Harcamalarına Katılma Payı

150,000.00

99

Diğer Harcamalara Katılma Payları

1,000.00

8

Mahalli İdarelere Ait Paylar

300,000.00

51

Maden İşletmelerinden Alınan Paylar

100,000.00

99

Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar

200,000.00

9

Diğer Paylar

2,000,000.00

99

Diğer Paylar

2,000,000.00

3

Para Cezaları

5,100,000.00

2

İdari Para Cezaları

550,000.00

99

Diğer İdari Para Cezaları

550,000.00

4

Vergi Cezaları

4,300,000.00

01

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

2,800,000.00

02

Vergi Barışı TEFE Tutarı

500,000.00

99

Diğer Vergi Cezaları

1,000,000.00

9

Diğer Para Cezaları

250,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

250,000.00

9

Diğer Çeşitli Gelirler

1,991,000.00

1

Diğer Çeşitli Gelirler

1,991,000.00

01

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

20,000.00

02

İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller

1,000.00

03

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

20,000.00

06

Kişilerden Alacaklar

250,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

1,700,000.00

06

SERMAYE GELİRLERİ

44,070,000.00

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

44,030,000.00

1

Lojman Satış Gelirleri

10,000.00

01

Lojman Satış Gelirleri

10,000.00

2

Sosyal Tesis Satış Gelirleri

10,000.00

01

Sosyal Tesis Satış Gelirleri

10,000.00

3

Diğer Bina Satış Gelirleri

2,000,000.00

01

Diğer Bina Satış Gelirleri

2,000,000.00

4

Arazi Satış

10,000.00

01

Arazi Satış

10,000.00

5

Arsa Satışı

42,000,000.00

01

Arsa Satışı

42,000,000.00

2

Taşınır Satış Gelirleri

40,000.00

1

Taşınır Satış Gelirleri

10,000.00

01

Taşınır Satış Gelirleri

10,000.00

2

Taşıt Satış Gelirleri

10,000.00

01

Taşıt Satış Gelirleri

10,000.00

3

Stok Satış Gelirleri

10,000.00

01

Stok Satış Gelirleri

10,000.00

9

Diğer Taşınır Satış Gelirleri

10,000.00

99

Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri

10,000.00

ARA TOPLAM:

220,500,000.00

09

RED VE İADELER (-)

500,000.00

1

Vergi Gelirleri

166,400.00

2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

106,640.00

09

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler

106,640.00

3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

3,360.00

02

Özel Tüketim Vergisi

720.00

09

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

2,640.00

6

Harçlar

54,000.00

09

Diğer Harçlar

54,000.00

9

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

2,400.00

09

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler

2,400.00

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

57,600.00

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

54,000.00

01

Mal Satış Gelirleri

42,000.00

02

Hizmet Gelirleri

12,000.00

6

Kira Gelirleri

3,600.00

01

Taşınmaz Kiraları

3,600.00

5

Diğer Gelirler

234,000.00

1

Faiz Gelirleri

36,000.00

09

Diğer Faizler

36,000.00

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

42,000.00

04

Kamu Harcamalarına Katılma Payları

42,000.00

3

Para Cezaları

102,000.00

02

İdari Para Cezaları

48,000.00

04

Vergi Cezaları

30,000.00

09

Diğer Para Cezaları

24,000.00

9

Diğer Çeşitli Gelirler

54,000.00

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

54,000.00

6

Sermaye Gelirleri

42,000.00

1

Taşınmaz Satış Gelirleri

42,000.00

05

Arsa Şatış Gelirleri

42,000.00

TOPLAM:

220,000,000.001.jpg Mesut AKGÜL
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI

Başkan'ın MesajıFotoğraf Galerisi
Başkana Mesaj
İhaleler

Etkinlik Takvimi