CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - Bostancık Mahallesi 52194 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Belediyemiz Meclisi’ nin 02.07.2018 gün ve 377 sayılı kararı ile uygun görülen ilçemiz “Bostancık Mahallesi 52194 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 12.09.2018 gün ve 1512 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Askıya Alınma Tarihi : 18 Ekim 2018
Askı Bitim Tarihi : 18 Kasım 2018