CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - Eski Kayaş 105 Parsel ve Kazım Orbay Kentsel Dönüşüm Alanında Bulunan Saçak Seviyesi ve Kat Yüksekliklerinin Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği Teklifi

MAMAK BELEDİYE MECLİSİ’ NİN 01/11/2017 GÜN VE 579 SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLEN İLÇEMİZ “ESKİ KAYAŞ 105 PARSEL VE KAZIM ORBAY KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA BULUNAN SAÇAK SEVİYESİ VE KAT YÜKSEKLİKLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ”, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’ NİN 09/02/2018 GÜN VE 196 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞTIR.
İLGİLİLERE DUYURULUR.Askıya Alınma Tarihi : 01 Mart 2018
Askı Bitim Tarihi : 02 Nisan 2018