CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notu İptali ve İlavesi Hk.

Belediyemiz Meclisi’ nin 01.03.2018 gün ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen ilçemiz “Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notu İptali ve İlavesi”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 12.09.2018 gün ve 1476 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Askıya Alınma Tarihi : 25 Ekim 2018
Askı Bitim Tarihi : 23 Kasım 2018