CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - Yeşilbayır Mahallesi 51082 Ada 1, 2 , 3, 4 ve 51083 1, 2 Parsellerden Geçen Kollektör Hattının İmar Yolu Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

Belediyemiz Meclisi’ nin 02/05/2018 gün ve 259 sayılı kararı ile uygun görülen ilçemiz “Yeşilbayır Mahallesi 51082 Ada 1, 2 , 3, 4  ve 51083 1, 2 Parsellerden Geçen Kollektör Hattının İmar Yolu Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 12/08/2018 gün ve 1338 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Askıya Alınma Tarihi : 18 Ekim 2018
Askı Bitim Tarihi : 16 Kasım 2018