CANLI YAYIN

2017 AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 8
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Ağustos 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Kayaş Mahallesi 6975 ada 1-12-13 parsellerin birleştirilerek yapılaşma koşullarının konut alanı korunarak  “Muadil inşaat alanı aşılamaz ve ençok:5 kat” olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde sunulan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 4. Kızılca Mahallesi Sanayi Civarı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP) Değişikliği’ne, yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 5. Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Gaz koordinatörlüğünde yürütülen 2017 yılı yaz çalışma programında İlçemizdeki doğalgaz alt yapı çalışma programına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 6. Belediyemiz 2017 yılı yatırım programı içerisinde yer alan projelerden ilk 6 aylık dilimde yapımına başlanılan çalışmalara ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 7. TOKİ ve Belediyemiz kanalıyla yapılmakta olan Altıağaç-Karaağaç-Hüseyin Gazi Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan okul, cami, park, spor merkezi, kültür merkezi vb. sosyal donatı alanlarına ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm ile Yeni Yerleşimler Komisyonları Ortak Raporu.
 8. 2017 Yılı ilk 6 aylık süreç içerisinde, çalışan personelimize kurum içi eğitimlerle alakalı düzenlenen programlara ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 9. Hava sıcaklıklarının aşırı fazla olduğu günlerde, vatandaşlarımızın can sağlığı ile ilgili sıcaklıktan doğabilecek olumsuzluklara yönelik tedbir amaçlı olarak çeşitli duyuru yollarıyla bölge halkımızın uyarılmasına yönelik Çevre Sağlık ile Eğitim Kültür Komisyonları Ortak Raporu.
 10. Belediyemiz Türközü yüzme havuzuna kayıtlı kaç kursiyer olduğu ve yaz aylarının sıcak geçtiği bu günlerde vatandaşlarımızın havuza yönelik taleplerinin karşılanıp karşılanamadığına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 11. Kardeş Belediyelerimizden olan Kosova Vucthri Belediyesine, belediyemizce her yıl düzenli olarak kurulan iftar çadırında bu sene kaç kişiye iftar yemeği verildiğine ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu
 12. Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen ürünleri tüketmesine yönelik yapılan denetimlerde, sağlık ve hijyen kuralarına aykırı üretim yapan tesislere uygulanan yaptırımlara ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 13. Belediyemizce, Ramazan ayı içerisinde iftar çadırı ve Mahalle iftarlarının yanı sıra iftar programlarına hangi grupların davet edildiğine ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 14. Belediyemiz 2017 Yılı Bütçesinin ilk 6 aylık dilimde gerçekleşme oranına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 15. İlçemiz sınırları içerisindeki parkların isim tabelalarında eksik ya da tahrip edilmiş olanlar var ise ilgili müdürlük tarafından gereğinin yapılmasına ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 16. Belediyemizce 2016 yılı içerisinde İmar Para cezasını mahkemelerden iptal ettirenlerle ilgili bir işlem ya da yeni imar cezası yazılıp yazılmadığına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile AR-GE Komisyonları Ortak Raporu.
 17. Belediyemiz tarafından Ramazan ayı içerisinde bölgemizin çeşitli noktalarına kurulan İftar çadırı ve Mahalle iftarları sofralarımızdan kaç vatandaşımızın yararlandığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 18. Belediyemiz 2017 yılının ilk 6 aylık dönemine ait vergi gelirlerimizden ne kadar tahsil edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.