CANLI YAYIN

2017 EKİM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 10
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 02 Ekim 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemiz 2018 yılı İdare Performans Programına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Belediyemiz 2018-2019-2020 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım ihalesinin 01.01.2018 – 31.08.2019 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yapılabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Cenaze Hekimliği ve İşyeri Hekimi Hizmet Alımı işinin ihalesinin 01.01.2018-31.08.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Alevi Vakıf Dernekleri ile Cemevlerinin güvenlik riski altında bulunduğu ve buralarda alınan güvenlik tedbirlerinin artırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Küçük Kayaş Mahallesi 35699 ada 4 nolu parselin 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Şahapgürler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 35433 ada 1 parselde bulunan Atlıoğlu İlkokulunun yapılaşma koşullarının yeniden düzenlendiği 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. Kartaltepe Eski Katı Atık Deponi Alanında Kalan Şahıs Hisselerinin General Zeki Doğan Mahallesine tasfiyesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 10. Belediye Meclisimizin 03.07.2017 tarih 368 sayılı kararı ile onaylanan Kutlu Mahallesi 36362 ada 2 parselde yer alan Mutlu Camiinin ada parsel numarası sehven 36180 ada 3 parsel yazılmış ve söz konusu meclis kararının tashih edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 11. Zeki Doğan Mahallesi 38104 ada 3 parselde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amacıyla parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. Bostancık Mahallesi 52194 Ada 1 Nolu Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 13. Mutlu Mahallesi 37857 ada 1 parselin kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine ait 1/1000 Uygulama İmar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 14. Üreğil Mahallesi 39654, 39655,39656, 39657 Adalar İle 148, 149, 151, 152, 155, 156, 157 Kadastral Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 15. İmrahor Mahallesi 51205 ada 1 ve 2 nolu parsellerdeki Mamak Katı Atık Depolama Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 16. Misket Mahallesi 36434/9 parsel konut+ticaret kullanımının ticaret kullanımına ayrılmasına yönelik 1/1000 UİP değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 17. Uzm. Çvş. İsmail KOÇ’un isminin yaşatılması için sınırlarımız içerisinde bulunan bir yere isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 18. Kurban Bayramı nedeniyle, Ortaköy’e kurulan kurban satış alanında gerek kurbanlık satmaya gelen gerekse kurbanlık alan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda görülen eksikliklerin giderilmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 19. Kurban Bayramı nedeniyle Ortaköy kurbanlık satış merkezine, gerek bölgemizden gerekse bölge dışından gelen kurbanlıkların veteriner hekimlerimiz tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda hastalıklı vakaların olup olmadığı ve ne tür önlemler alındığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 20. Belediyemizce sistematik bir şekilde Ortaköy Mahallemizde kurulan kurbanlık satış alanında kaç adet çadır yeri kiraya verildiği ve ne kadar gelir elde edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.

 

 1. İnternet dünyasının gelişimine paralel olarak, belediyemizce de özellikle de son yıllarda uygulamaya konulan ve vatandaşlarımıza da büyük kolaylıklar sağlayan, vergi tahsilatlarında ki online ödemelerde bu sistemin kullanılma oranı geçen yıllara göre ne kadar artmıştır? Vatandaşlarımızın bu kolaylıklardan daha fazla yararlanabilmeleri için ne tür tanıtımlar yapılabileceğine ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 2. Belediyemizin şu ana kadar gerek yurt içinden gerekse yurt dışından kaç adet belediye ile Kardeş Belediyecilik anlaşması yapıldığına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 3. Özellikle halkla ilişkilerin yoğun olduğu müdürlüklerimizde çalışan personelimize, güzel konuşma ve diksiyona yönelik planlanmış veya gerçekleşmiş kurs çalışmaları olup olmadığına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 4. Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünde şu an için hangi konularda kaç adet dava konusu olan dosya olduğuna ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 5. Belediyemizin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü Altınevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılması planlanan iş merkezi ve sosyal-kültürel tesis olup olmadığı ve yapımına ne zaman başlanılacağına ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm ile Yeni Yerleşimler Komisyonları Ortak Raporu.
 6. Belediyemizce yapılarak hizmete sunulan ve belirli ücretler karşılığında hizmet verilen yüzme havuzu, spor salonu gibi tesislerden 2017 yılının 8 aylık diliminde ne kadar gelir elde edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 7. Belediyemiz öncülüğünde, basketbolda olduğu gibi futbolda da bir kulüp kurularak hem bölge gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımını artırmak hem de ülke sporunda etkin bir noktaya gelebilmek için yapılabilecek çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 8. İmar planı biten mahallelerimizde 2017 yılının 9 aylık diliminde ne kadar yol açım çalışması yapıldığına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 9. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı dolayısıyla belediyemizce önceki yıllarda uygulanan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığına ilişkin Eğitim ve Kültür ile Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonları Ortak Raporu.
 10. İlçemiz sınırları içerisinde esnafın ruhsatlarındaki iştigal konuları dışında iş yapma durumunda ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 11. Mamak Belediyemizce yaptırılmakta olan Kartaltepe Kent Park Projesinin ne aşamada olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.