CANLI YAYIN

2017 EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 9
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 05 Eylül 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Peyami Safa Bilgi Evi’nin Okul Öncesi Eğitim vermek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. İlçemiz sınırları içinde Şafaktepe’de yurt olarak faaliyet gösteren Yeni Dünya Vakfı’nda ihtiyaç duyulan belirli sayıda personelin istihdam edilmesi ve yurt binasının elektrik, su, ısınma, internet, telefon vb. sabit giderlerinin karşılanabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesinin 01/01/2018 – 30/09/2019 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yapılabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalesinin 01/01/2018 – 30/09/2019 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yapılabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Uzm. Çvş. İsmail KOÇ’un isminin yaşatılması için sınırlarımız içerisinde bulunan bir yere isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Karaağaç Mahallesi imarın 37332 ada 8-9-10 parseldeki Konut+Ticaret alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Ekin (Başak) mahallesi 39093 ada 4-5 parsellerin birleştirilerek yapılaşma koşullarının emsal:1.40 konut+ticaret alanı korunarak   Yençok: Serbest olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde sunulan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 10. Belediyemiz sınırları içerisindeki isimli parkların ve yapımı yeni tamamlanmış ya da isim verilmemiş bütün parkların (hangi mahallede hangi park) olduğuna ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 11. Belediye çalışanlarımıza 1 Ocak 2017 – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Müdürlükler bazında ne kadar fazla mesai ücreti ödendiğine ilişkin Hesap İnceleme ile İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyonları Ortak Raporu.
 12. Özellikle Kentsel Dönüşüm Projelerinin hızla devam ettiği bölgemizde 2017 yılı içerisinde toplamda kaç adet gecekondu yıkıldığına ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 13. Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamı dışında kalan henüz bir çalışma yapılmamış yapı yasaklı bölgelerimize ilişkin AR-GE ile Yeni Yerleşimler Komisyonları Ortak Raporu.
 14. Belediyemiz tarafından 2017 yılının ilk 7 aylık diliminde kaç adet işyeri açma ruhsatı verildiği ve aynı dönem içerisinde kapanışı yapılan kaç işyeri olduğuna ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 15. Belediyemiz tarafından yatırım projeleri kapsamında kamulaştırılan gecekondular için 2017 yılı içerisinde ödenen enkaz ücretleri ve enkaz sahibi vatandaşlarımızın böyle bir ücret alma hakkı olup olmadığına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 16. İlçemizde sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla tahsis edilen mekanlar olup olmadığına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 17. İlçemizdeki kadınlar için kalkınmada öncelikli sektörlere uygun olarak istihdam garantili mesleki eğitim kursları verilmesi için belediyemizce herhangi bir çalışma olup olmadığına ilişkin Eğitim Kültür ile Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonları Ortak Raporu.
 18. Belediyemizce yapılan sosyal yardımlarla alakalı olarak ayrılan bütçe miktarının ne kadar olduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 19. Belediyemizce bölgemizde bulunan şehit, gazi ve yetim çocuklarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 20. Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı İşbirliği içerisinde Üreğil Mahallesinde yapımına devam edilen Devlet Hastanesi Projesinin ne aşamada olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 21. Yeşilbayır Mahallesinde yapılan elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmasında gelinen son aşamanın ne olduğu, çalışması bitirilen bölgelerde asfalt uygulamasının ne zaman yapılacağına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 22. İlçemizde sportif faaliyetlerde hangi dalda başarı göstermiş derecelere girmiş sporcularımız olduğu ve Belediye olarak bunlarla ilgili yapılan ödüllendirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 23. Belediyemizce yürütülen evde sağlık bakımı çalışmasından faydalanan kaç vatandaşımız olduğuna ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.