CANLI YAYIN

2017 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 6
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Haziran 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi ile 68. maddesinin (e) bendi gereğince İller Bankasından kredi alınabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Amatör spor kulüplerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümleri uyarınca Belediye imkanları ile yasal sınırlar dahilinde (kesinleşen bütçenin azami binde on ikisi) ayni ve nakdi yardım yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Bostancık Mahallesi 37178 ada 9 parsele ait 1/1000 ölçekli (UİP) imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 5. Şahap Gürler mahallesi 35793 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli (UİP) imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 6. Yeşilbayır Mahallesi 35630 ada 7 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli (UİP) imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. General Zeki Doğan mahallesi 36223 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli (UİP) imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. 2015 Yılında Hakkari Yüksekova’da şehit düşen P. Uzman Çavuş Melih Garip ÜNSAL’ın isminin ilçemizde bir parka verilmesine ilişkinİsimlendirme Komisyon Raporu.
 9. 09.2015 Yılında Iğdır’da şehit düşen Adem CANKURTARAN’ın isminin ilçemizde bir parka verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 10. Bölgemizde Faaliyet gösteren işyerlerinden Hafta sonu tatil harcı olarak 2017 yılının ilk 4 ayında ne kadar gelir elde edildiğine ilişkiPlan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 11. Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünce 2017 Yılının ilk 4 aylık döneminde arsa satışlarından ne kadar gelir elde edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 12. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Üreğil Devlet Ormanı ile ilgili Belediyemiz ya da Bakanlığımız tarafından planlanan çalışmalara ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 13. Belediyemizce Avrupa Birliği Projeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde hangi Ülkelere ziyaretler gerçekleştirildiğine ilişkin Dış İlişkilerve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 14. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bölgemizdeki Mermerciler Sitesinin yapımı çalışmalarına ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 15. Belediyemizce 10-16 Mayıs 2017 Engelliler Haftasında icra edilen organizasyonlara ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 16. Osmanlı Devletinin ilk doğduğu yer olan Bilecik-Söğüt’e Belediyemizce organize edilen Kültürel gezilere kaç vatandaşımızın katılmasının planlandığına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 17. Yaklaşmakta olan Ramazan ayı münasebetiyle bölgemizdeki unlu mamul üreticilerinin denetlenmesine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 18. Bina önlerine erken bırakılan çöp poşetlerinin çevre kirliliği ve hastalık yaymaması için alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 19. TCDD tarafından yürütülen ve İlçemizi ortadan ikiye ayıran Yüksek Hızlı Tren Hattı çalışmalarının ne aşamada olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm ile Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyonları Ortak Raporu.
 20. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde belediyemizce yapılan etkinliklere ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 21. İlçemiz ile Altındağ İlçesi arasında kalan ve Hüseyin Gazi Son Durak olarak bilinen kavşağın, artan nüfusla birlikte trafik yoğunluğunun giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 22. Artan ilçe nüfusumuz dikkate alındığında cenaze ve servis araçlarımız bu hizmetleri yürütmede yeterli olup olmadığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 23. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün 2017 yılı için belirlenen hedefleri doğrultusunda şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 24. Belediyemiz ile Kamu Kurumları arasında hukuksal konularda devam eden davalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.