CANLI YAYIN

2017 MART AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 3
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Mart 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Kamulaştırma kanununun 5. ve 6. Maddeleri ile diğer ilgili maddeleri gereğince bölgemizdeki okul arsalarında bulunan gecekondular ile ilgili Belediyemizce kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi ve Belediyemize Valilik Makamınca yetki devri veya ödenek aktarımının yapılması hususunda Belediyemiz ile Ankara Valiliği arasında yapılacak protokole ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Belediyemiz yatırım programında bulunan park yapım projesi, yeni ve revize edilecek parklarda kullanılmak üzere park ve ekipman alımı ile Üreğil Kent Ormanı 1. Etap içerisinde park yapımı için yaklaşık maliyet bedeli tutarında kredi çekilebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı
 4. Anayurt – Gülseren Mahallelerinin birleştirilmesi ve yeni oluşacak mahalleye isim verilmesine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu
 5. 09.2015 Tarihinde Hakkari, Yüksekova Dağlıca’ da şehit olan Melih Garip ÜNSAL’ ın isminin okul, sokak, sağlık ocağı, köprü gibi yerlere verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu
 6. Türkçeyi, Türk Dilini ve Kültürünü korumak ve geliştirmek gayesi ile daha önceki yıllarda tavsiye şeklinde alınan kararlar çerçevesinde 2016 yılı içerisinde yeni açılan işyerlerinde kaç adet Türkçe tabelalı işyeri açıldığına ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 7. Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzce, Kurumumuzun performans ve faaliyet programına esas olarak 2016 yılı için planlanan Müdürlük hedefleri ve gerçekleşme oranlarına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 8. Belediyemizce 2016 yılı içerisinde asker ailelerine yapılan yardımlardan yararlananların sayısı, yapılan yardımın toplamı, müracaatları yapılmış olmasına rağmen yardım yapılmayanlar var mıdır? Varsa, hangi sebeplerden dolayı karşılanamadığına ilişkin AR-GE ile Hesap İnceleme Komisyonları Ortak Raporu.
 9. Suriye’nin Halep Kentinde yaşanan insanlık dramında yurtlarını boşaltarak güvenli bölgelere nakil olan sivil halka insani yardım için Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Mamak İlçemizde başlatılan yardım kampanyasına Belediyemizin katkısına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonları Ortak Raporu.
 10. Belediyemizce yürütülen Kentsel Dönüşüm Projelerinde hak sahibi vatandaşlarımızca enkaz bedelleriyle ilgili mahkeme yoluna gidilmiş dosyalar var mıdır? Varsa, bu durumun projelerin hayata geçirilmesinde ne tür olumsuz etkileri olduğuna ilişkin Hukuk Tarifeler ile Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları Ortak Raporu.
 11. Belediyemiz 2016 yılında hedeflenen yol açım çalışmalarında istenilen hedefe ulaşılmış mıdır? Ulaşılamadıysa sebeplerine ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 12. Belediyemize ait Başak Gençlik ve Spor Merkezinde Takım Sporlarında hangi takımların antrenman ve müsabakalarını yaptığına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 13. Belediyemiz 2016 Yılı içerisinde yatırım projeleri ile ilgili İller Bankasından ne kadar kredi çekildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 14. Belediyemizce hizmet sunulan alanlardan birisi olan engelli nakil aracımızla 2016 yılı içerisinde kaç adet hasta vatandaşımız bu hizmetten yararlandığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 15. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce devam eden folklor hizmetleri var mıdır? Var ise folklor kapsamında ne tür çalışmalar yapıldığı ve bu çalışmaların Mamak dışında da icra edilip edilmediğine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 16. Belediyemizce hizmet sunulan alanlardan birisi olan Evde Sağlık Hizmetinden, 2016 yılı içerisinde kaç hasta vatandaşımız yararlandığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 17. Mamak İlçemize yapılması planlanan yeni Ankara Terminali ile ilgili araştırma yapılarak, söz konusu projenin ne aşamada olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 18. Mutlu Taş Ocakları olarak bilinen, Mutlu Mahallesinde uygulanması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesinin ne aşamada olduğunun araştırılarak Meclisimizin bilgilendirilmesine ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 19. Belediyemiz geri dönüşüm hizmetleri çerçevesinde bölgemizde ne tür maddelerin geri dönüşümünü aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirdiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.