CANLI YAYIN

2017 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 5
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 02 Mayıs 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. 2016 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2014 Teklif Çağrısı döneminde kabul edilen Belediyemiz ‘e ait “Toplam Kalite Anlayışında Yerel Yönetim Uygulamalarının İncelenmesi ” adlı Mesleki Eğitim projesi kapsamında tüm masrafların proje kapsamında karşılanarak HOLLANDA’da 12-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında uygulanacak çalışma programına katılım için görevlendirilme yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde bulunan imarın 51172 ada 2 no’lu parseldeki Belediyemize ait 745,00 m² hissenin emlak beyan değeri üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi adına devir edilmesine karşılık olarak, İlçemiz Mehtap Mahallesi imarın 37670 ada 19 no’lu parselde bulunan 526,00 m² hisse ile birlikte Şafaktepe Mahallesinde bulunan imarın 50910 ada 2 no’lu parselde bulunan 576,00 m² toplamda Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 1.102,00 m² hissenin karşılıklı olarak trampa yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Harman Mahallesi Toki Konutları imarın 51085 ada 1 parseli ile 15 sokak köşesinde bulunan 4X4 m² ebatlarındaki mevcut büfenin, daha modern görünümlü, bulunduğu çevreye uygun bir konseptinde yapılıp 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda ihale edilerek 10 yıl süreli olarak kiraya verilebilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Türközü Mahallesi imarın 51348 ada 4 parselindeki Spor kompleksi içerisindeki yüzme havuzunun ön bahçe tarafında resim ve çap ölçülerinde görünen alandaki 29X10 m² ebatlarında bulunan boş alanının tesisin yapı konseptine uygun şekilde kafeterya veya restorant olarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda ihale edilerek 10 yıl süreli olarak kiraya verilebilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. 2015 Yılında Hakkari Yüksekova’da şehit düşen P. Uzman Çavuş Melih Garip ÜNSAL’ın isminin ilçemizde bir parka verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. 09.2015 Yılında Iğdır’da şehit düşen Adem CANKURTARAN’ın isminin ilçemizde bir parka verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 10. Mutlu Mahallesi 51040-51041 İmar Adaları Arasındaki Park Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişiklik Teklifi ile ilgili Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 11. Altınevler (Yatık Musluk) Mahallesi 37588 Ada 3 Parsel Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişiklik Teklifi ile  ilgili Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. Durali Alıç Mahallesi 38904 Ada 6 Parsel Özel Eğitim Alanında Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Düzenlenmesine İlişkin UİP Değişikliği ile ilgili Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 13. Şahintepe Mahallesi 36502 ada 5 parseldeki “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı”nın “Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait  itirazlara ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 14. Belediyemiz aleyhine 2016 yılı içerisinde kamulaştırmadan dolayı açılmış ve sonuçlanmış davalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 15. 2016 yılı içerisinde belediyemizce yapılan çalışmalarda ne kadar istinat duvarı yapıldığı ve parasal değerine ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 16. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili kurumumuzca ne gibi işlemler yapılması gerektiğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 17. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2016 yılı Çalışma Programında neler olduğu ve çevre temizliğinin daha üst seviyelere taşınması açısından uygulanması düşünülen yeni çalışmalar olup-olmadığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 18. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması ve tüm personelin uyumlu çalışması açısından ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 19. 01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında Mamak İlçemizde kaç adet iş yerine yapılan denetimler sonucunda faaliyetlerine son verildiğine ilişkin Esnaf ile Halkla İlişkiler Komisyonları Ortak Raporu.
 20. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Ticaret Merkezi ve Sosyal Tesis yapımıyla ilgili ne tür çalışmalar olduğuna ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 21. Personelimize ödenen yıllık giderler bütçemizin % kaçına denk geldiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 22. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Mart ayına denk gelen Dünya Kadınlar Günü ve Şehitleri Anma Haftalarıyla ilgili yapmış olduğu bir etkinlik olup olmadığına ilişkin Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu.
 23. Bölgemizde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projelerinden birisi olan Gülseren-Anayurt Projesinde gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri ile Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları Ortak Raporu.
 24. Mamak Belediye Başkanlığımızca 2014-2017 yılları arasında yurt dışı ilişkilerine yönelik çalışmalar kapsamında hangi ülke belediyeleriyle kardeş belediyecilik anlaşmaları gerçekleştirildiğine ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 25. Mamak İlçe sınırlarımız içerisinde ikamet ederken son 1 yıl içerisinde Vatani görevi esnasında Şehit olan kaç asker ve polisimiz olduğu ve bu Şehitlerimizden hangilerinin isimleri bölgemizdeki park vb. yerlere verildiğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 26. 2016 yılı içerisinde, belediyemize ait olup kiraya verilen büfe, dükkan vb. tesislerden toplam ne kadar kira geliri elde edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 27. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin Yıldönümü dolayısıyla, Belediyemiz öncülüğünde Çanakkale Gezisi programı yapılıp yapılmadığına ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 28. Belediyemizce hayata geçirilen Aile Merkezlerinin içerisinde bulunan spor bölümünden yararlanan kaç vatandaşımız olduğuna ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.