CANLI YAYIN

2017 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 4
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 03 Nisan 2017

GÜNDEM

 

 • Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediyemiz Birimlerinin 2016 yılı faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin Denetim Komisyonu Bilgilendirme Raporu.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Encümen Üyeliğine 3 (üç ) üyenin, 1 (bir) yıllığına seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının kurulması ve Komisyonların kaç üyeden oluşacağının belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarına Üye Seçilmesine ve 32. madde gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 (üçte birini) geçmemek üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek miktarda Huzur Hakkı ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 • Mamak Belediyemizce Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve görevlendirilecek personelden oluşturulacak heyetin 3-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında; Bosna Hersek Stari Grad Belediyesinin daveti çerçevesinde ziyarette bulunulmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2014 Teklif Çağrısı döneminde kabul edilen Belediyemiz ‘e ait “Toplam Kalite Anlayışında Yerel Yönetim Uygulamalarının İncelenmesi ” adlı Mesleki Eğitim projesi kapsamında tüm masrafların proje kapsamında karşılanarak ÇEKYA (Çek Cumhuriyeti)’da 22-30 Nisan 2017 tarihleri arasında uygulanacak çalışma programına katılım için görevlendirilme yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 • İlçemiz Altınevler (Yatıkmusluk) Mahallesinde bulunan ve imar planında Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak ayrılan mülkiyetinin tamamı Mamak Belediyesine ait 8.564,00 m2 yüzölçümlü 37604 ada 11 no’lu parselin Gençlik Merkezi yapılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 75. maddesinin d. bendi uyarınca Spor Genel Müdürlüğüne 25 (yirmibeş) yıllığına amacı doğrultusunda kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 • 2017 Yılı için Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünce ifa edilen hizmetlerden dilekçe veya mail yolu ile başvuruda bulunulan ve konusu itibariyle teknik elemanları marifeti ile mahallinde keşif gerektiren işlerde 150 (yüzelli) TL ücret alınmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince görüşülecek olan Belediyemiz 2016 yılı İdare Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık Yazısı.
 • Karaağaç Mahallesi 37332 ada 8-9-10 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Misket Mahallesi 36443 Ada 1 ve 4 Sayılı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Hürel Mahallesi 37681 ada 2 parsel üzerinde yer alan park alanı içerisinde 40 m²’lik, 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Kıbrıs Mahallesi 39574 ada 6 parselin doğusundaki Park Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Demirlibahçe Mahallesi’nde 1584 ada 12 parseldeki Okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Demirlibahçe Mahallesi 37489 ada 1 parseldeki Okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Bahçelerüstü Mahallesi 36094 ada 2 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Balkiraz Mahallesi 6603 ada 10 parseldeki okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Fahri Korutürk Mahallesi sınırları içerisinde 38890 ada 2 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Şahap Gürler Mahallesi 35433 ada 1 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Başak Mahallesi 37768 ada 1 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Gn. Zeki Doğan Mahallesi 52171 ada 1 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Türközü Mahallesi 37647 ada 10 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Durali Alıç Mah. 36736/1 Parsel (Ergenekon İlkokulu) UİP Değişikliği Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Saimekadın Mahallesi 38913 ada 3 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Kıbrıs Mahallesi 39377 ada 1 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Kutlu mahallesi 50935 ada 1 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Yeni Bayındır Mahallesi 38920 ada 1 parseldeki okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Yeni Bayındır Mahallesi 38920 ada 2 parseldeki okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Balkiraz Mahallesi 6779 ada 1 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Kartaltepe Mahallesi 38106 ada 1 parsel okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Akdere Mahallesi 9202 ada 14 parseldeki Okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Şahintepe Mahallesi 38890 ada 1 parseldeki Okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Ekin Mahallesi 37122 ada 10 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Gn Zeki Doğan Mahallesi 36208 ada 1 parseldeki okul alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 • Belediye Meclisimizce daha önceki yıllarda Büyükşehir Belediye Meclisine kararı olarak alınan sokak isimleri değişikliği teklifleri olup olmadığına ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 • Avrupa Birliğinin Belediyelere sağladığı mali yardımlardan nasıl yararlanacağı,hangi projelerle bu tür mali yardımlardan faydalanabileceğine ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 • Belediyemizce yürütülen Anayurt-Gülseren Kentsel Dönüşüm projesi Kapsamında anlaşmazlıktan dolayı hukuki sürece girmiş dosyalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 • Belediyemiz 2016 yılı içerisinde Engelli Vatandaşlarımıza yönelik ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 • Belediyemiz 2016 yılı içerisinde AB’ Projeleri kapsamına ortakçı olarak yer aldığı Projelerin neler olduğuna ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 • Norm Kadro gereği Belediyemizce çalışan işçi ve Memur sayısı ile ilgili araştırma yapılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 • Bölgemizde Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim projelerinden Altıağaç,Karaağaç,H.Gazi dönüşüm projesinde gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 • Belediyemiz kayıtlarına göre 2016 yılı itibari ile kaç adet Emlak Vergi Mükellefimiz mevcut olduğu kayıtlı olan mükelleflerden 2016 yılı sonu itibari ile ne kadar vergi tahsil edildiği ve Belediyemiz Bütçesine bu tahsilatların yüze olarak ne kadarı girdiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 • 2017 Yılı içerisinde Belediyemizce açılması planlanan imar yollarının nerelerde olduğuna ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 • Lalahan Mahallesinde 2016 yılı içerisinde ne kadar imar yolu açıldığına ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 • Mamak Belediyemiz sınırları içerisinde Şubat 2016 ile Şubat 2017 yılları arasında kaç adet iş yeri açma ruhsatı verildiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 • Belediyemizce yapılmakta olan çalışmaların halkımıza daha fazla duyurulması noktasında ne tür çalışmalar yapılabileceğine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 • Belediyemizin 2016 yılı içerisinde Bilgi Evi,Hanımlar Lokali,Meslek Kursları alanında Bölgemize kazandırdığı yatırımların neler olduğu, bu yatırımlardan 2016 yılı içerisinde kaç vatandaşımız yararlandığına ilişkin Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu.
 • Ankara Büyükşehir Belediyemizin 2017 yılı içerisinde Mamak İlçemizde uygulamayı düşündüğü yatırım çalışmalarının neler olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 • Belediyemiz 2016 yılında Vergi Mükelleflerinden ne kadar Vergi tahsil edildiğine ilişkin Hesap ve İnceleme Komisyon Raporu.
 • Belediyemizce, bölgemizde başlatılan ilk kentsel gelişim projelerinden olan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde yapımı düşünülen spor tesisleri ve sosyal donatı alanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 • 2017 Yılı Ağaç dikim sezonunda Belediyemizce planlanan veya gerçekleşen ağaç dikim çalışmalarına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.