CANLI YAYIN

2017 OCAK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 1
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 02 Ocak 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemiz 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu kurulmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Belediyemizde Fen İşleri Müdürlüğü ve ihtiyaca göre Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere geçici işçi pozisyonunda çalıştırılan işçilerin yıllık vizesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Zabıta Personellerimize 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Boğaziçi Mahallesi 36385 ada 11 parselde, Belediyemize ait 2. Kata bulunan 6 nolu bağımsız bölümün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satışa çıkartılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Duralialıç Mahallesi 50977 ada 4 parselde, Belediyemize ait 4. Kata bulunan 27 nolu bağımsız bölümün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satışa çıkartılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait İmrahor Mahallesi 51994 ada 6.000 m²’den ibaret 3 nolu parselin 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Kıbrıs (Üç Evler) Mahallesi imarın 39527 ada 16, 39527 ada 17, 39528 ada 10, 39531 ada 11, 39533 ada 10, 39533 ada 11, 39533 ada 12, 39534 ada 11, 39534 ada 12, 39535 ada 9, 39535 ada 10, 39536 ada 12 ve Şirintepe Mahallesi 37034 ada 5 parselleri 4706 sayılı kanun ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. İlçemiz Ahmet Akbaş Caddesinde bulunan Erdem Parkının yerine Şehit Polis Hamza Irmak isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 10. 16 Mayıs 2016 tarihinde Mardin İli Nusaybin ilçesinde şehit düşen P.Astsubay Üst Çavuş Erhan Yıldırım’ın isminin ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan park, cadde, sokak, bulvar, durak, kültür merkezi, belediye kompleksi vs. yerlerden birine verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 11. Durali Alıç 51981 ada plan değişikliği ile sehven unutulan plan notunun düzeltilmesi şeklinde UİP notu değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. Şafaktepe mahallesi 50910 ada 4 parsel üzerinde yer alan Şafaktepe Parkı içerisinde 40 m²’lik, 2 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 13. Boğaziçi Mahallesi 38102 ada 1-3-5-6-7-8-9-10 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 14. Başak mahallesi 38812 ada 1687 sokak ile 1685/2 sokak kesişiminde yeni yapılmakta olan park alanımıza “Şehit Yaşar YAVAŞ” isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 15. 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren belediyemiz çalışan ve yöneticilerine hangi konularda eğitim toplantıları düzenlendiğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 16. 2016 yılsonu itibariyle Belediyemizin Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara olan borçları ne kadar olduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 17. Sağlık Bakanlığımızca Üreğil Mahallemizde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaat aşamasının ne durumda olduğuna ilişkin AR-GE ile Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyonları Ortak Raporu.
 18. Belediyemiz 2016 yılı içerisinde gerek yurtiçi gerekse yurtdışında hangi belediyelerle Kardeş Belediyecilik anlaşması gerçekleştiğine ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlar Komisyon Raporu.
 19. Belediyemiz tarafından yaptırılan ve daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesince Gençlik Merkezi olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine devredildiği bilinen Gülveren İş Merkezinin ne zaman faaliyete geçirileceğine ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 20. Belediyemizce, 2016 yılı içerisinde yapılan Kültürel faaliyetlere ilişkin Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu.
 21. 01.01.2016 Tarihinden itibaren Mamak İlçemizde kaç adet esnafımız iş yeri ruhsatını iptal ettirmiş, kaç adet esnafımıza yeni iş yeri ruhsatı verildiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 22. Belediyemizce yürütülen ve vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan evde sağlık hizmetlerinde 2016 yılı içerisinde kaç hastaya hizmet verildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 23. 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren Belediyemizce kaç adet inşaat ruhsatı verilmiştir? 2015 yılına oranla ne tür artış yada azalış olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm ile Yeni Yerleşimler Komisyonları Ortak Raporu.
 24. 2016 yılı Ocak ayından itibaren bölgemizde planlanan alt yapı çalışmalarının ne kadarının gerçekleştirildiğine ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 25. Mamak Belediyemizin devam eden davaları ile ilgili olarak 2016 yılı içerisinde anlaşma yoluyla çözüme kavuşturulmuş dosyalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 26. Belediyemiz Cenaze Hizmetleri Biriminin bölgemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdiği bilinmektedir.2016 yılı içerisinde bölgemizde kaç aileye taziye ziyareti gerçekleştirildiğine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 27. 2016 Yılı Vergi Döneminin İkinci taksitlerinin tahsili Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştır. Mayıs ve Kasım aylarındaki vergi tahsil miktarlarının ne kadar olduğuna ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 28. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediyemizce düzenlenen ya da destek olunan herhangi bir program olup olmadığına ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.