CANLI YAYIN

2017 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 2
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Şubat 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Şahapgürler mahallesi imarın 35883 ada 2 numaralı parselde bulunan ve imarın 51575 ada 2 numaralı parsele taşınan hisseleri ile ilgili olarak düzenlenen protokol çerçevesinde kat karşılığı inşaatın ihalesinin yapılabilmesi ,(kat malikleri) hisse sahipleri ile protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilebilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Belediyemiz   hizmetlerinin   zamanında  ve  verimli yapılabilmesi için 2 (İki) adet aracın Devlet  Malzeme Ofisi veya diğer Satıcı Firmalardan alınabilmesi için; kredi çekilebilmesi, teminat mektubu alınması ve kefalet için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda mal alım bedeli tutarında kredi çekilebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Ekin Mahallesi III. Etap 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 6. Saimekadın Mahallesi 6594/15 Parsel doğusundaki park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. Misket mahallesi 36443 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Kızılca Mahallesi 39157 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Üreğil Mahallesi 51266/2, 51279/1-2, 51281/1, 51292/1, 51294/2, 51576/2 ada/parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 UİP değişiklik teklifine yapılan itirazlara ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 10. İlçemiz Ahmet Akbaş Caddesinde bulunan Erdem Parkının yerine Şehit Polis Hamza IRMAK isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 11. 16 Mayıs 2016 tarihinde Mardin İli Nusaybin ilçesinde şehit düşen P.Astsubay Üst Çavuş Erhan YILDIRIM’ın isminin ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan bir parka verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 12. Belediyemizin 2017 yılı için planlanan alt yapı çalışmalarına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 13. Belediyemiz gençlik merkezi ve spor tesislerinden 2016 yılı içerisinde kaç kişi faydalandığına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 14. Ortaköy Sanayi Bölgesi Mermerciler Sitesinde yapımı devam eden çalışmalara ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 15. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2017 yılı Çalışma Programının neler olduğu ve çevre temizliğinin daha üst seviyelere taşınması açısından uygulanması düşünülen yeni çalışmalar olup-olmadığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 16. 2017 Yılı yatırım çalışmalarımız içerisinde yapımına başlanılması planlanan çalışmalara ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 17. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce 2017 yılı için çalışan personelimize yönelik planlanan eğitim çalışmalarına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 18. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim sömestri tatilinde öğrencilerimize yönelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce bir çalışmanın yapılıp yapılamayacağına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 19. Belediyemiz 2016 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 20. Belediyemizce Engelli vatandaşlarımıza 2016 yılı içerisinde kaç adet normal ve akülü araç verildiğine ilişkin Sosyal İşler ve EngellilerKomisyon Raporu.
 21. Yurt dışı Kardeş Belediyelerimize 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir ziyaret olup olmadığına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 22. Belediyemiz ile çalışan personelimiz arasında ücret alacakları ile ilgili hukuksal anlaşmazlığa düşmüş dosyalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 23. Belediyemiz 2016 yılı için hedeflenen vergi gelirlerimiz ne kadardır, bu tutarın ne kadarı tahsil edildiğine ilişkin Hesap ve İncelemeKomisyon Raporu.
 24. 01 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Belediyemize gerek 444 0 149 numaralı telefonla gerekse internet üzerinden vatandaşlarımız tarafından yapılan istek ve şikâyetlere ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 25. Belediyemizin 2016 yılı içerisinde AB Projeleri kapsamında ortakçı olarak yer aldığı projelere ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 26. Bölgemizde gerek müteahhit kanalıyla gerekse Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde toplamda kaç adet gecekondu yıkıldığına ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 27. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce, bölgemizdeki hangi esnaf kollarına yılsonu denetimi gerçekleştirilmiştir, bu denetimler sonucunda ne tür işlemler yapıldığına ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.