CANLI YAYIN

2017 TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 7
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 03 Temmuz 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemizde çalışan personelin kadro İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Başkanlığımız ile en çok üyeye sahip sendika olan Bem-Bir-Sen arasında, Sosyal Denge Sözleşmesine ek protokol yapılabilmesi yönünde Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyonu Hizmet Alımı işinin hizmet süresi 31.12.2017 tarihinde sona ereceğinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince 01.01.2018-31.08.2019 tarihleri arasında ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre hizmet alımı ihalesi yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği Hizmet binasının zamanın şartlarına göre yığma yapı (gecekondu tarzında) olarak yapılmış olduğu, mevcut çatı ve muhtelif yerlerde çökme riskinin bulunduğundan polis karakol  binasının yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Kutlu Mahallesi 36362 ada 2 parseldeki cami alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. Kutludüğün Mahallesi 560-561-562-563 İmar Adalarına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Durali Alıç Mahallesi 38904 ada 6 parsel Özel Eğitim Alanı yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Peyami Sefa Mahallesi 36864 ada 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 10. Yaz aylarının başlaması nedeniyle bölgemizde dondurmacılık yapan işyerlerinin kapanış saatlerinin yaz ayları süresince ileri alınabilmesine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 11. Belediyemizce 2017 yılının ilk 6 aylık bölümünde kaç adet inşaat ruhsatı verildiğine ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 12. Bölgemizde gerçekleştirilen Yatırım çalışmalarında, inşaatı devam eden ve bitmek üzere olan projelerimizin ne aşamada olduğunu yerinde görebilmek amacıyla Belediye Meclis Üyelerimiz için bölge gezisi düzenlenmesine ilişkin Yatırım Çalışmaları ve FaaliyetleriKomisyon Raporu.
 13. Ülkemizde son yıllarda hızlı bir şekilde artan internet kullanımına paralel olarak internet alt yapılarında bir ilerleme olmuştur, İlçemizde bu alanda fiber internet alt yapısının kurulduğu bölgelerin nerelerde olduğuna ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 14. Suriye’de yaşanan iç savaş ortamından kaçarak Ülkemizde misafir olan Suriyelilerden Mamak bölgemizde ikamet eden kaç kişi olduğuna ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 15. Mayıs ayının vergi ayı olmasından dolayı Belediyemiz Vergi Salonuna yoğun bir şekilde gelen vatandaşlarımızdan herhangi bir istek ve şikayetle karşılaşılmış mıdır? Varsa, bu şekildeki taleplere ne tür çözümler uygulandığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 16. Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen ürünleri tüketmesine yönelik yapılan denetimlerde, sağlık ve hijyen kuralarına aykırı üretim yaptığı tespit edilen tesislere ne tür yaptırımlar uygulandığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 17. 2017 yılı Emlak Vergilerinin 1. taksidi olan Mayıs ayında bölgemizdeki mükelleflerimizden ne kadar emlak vergisi tahsil edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 18. Zirvekent Mahallemizdeki alt yapı eksikliklerinin neler olduğu ve bu eksikliklerin belediyemiz eliyle çözülebilecek olanları varsa belediyemizce çözülmesi diğer eksikliklerle ilgili de gerekli kurumlarla görüşülmesine ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 19. Belediyemizce organize edilen ve Osmanlı Devletinin ilk doğduğu yer olan Bilecik-Söğüt’e yapılan Kültürel gezilere katılan vatandaşlarımızın da izlenimleri alınarak, bundan sonraki yıllarda da bu tür ziyaretlerin gerçekleştirilmesine ilişkin Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu.
 20. Kardeş Belediyelerimizden olan Kosova Vucthri Belediyesine, belediyemizce her yıl düzenli olarak kurulan iftar çadırının bu sene de kurulup kurulmadığına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 21. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Bütçesinde yer alan ödenekten 01 Haziran 2017 tarihi itibarı ile ne kadar ödenek kullanıldığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 22. Bölgemizde belediyemizce yapılmış birçok park, sokak ve tesise terörle mücadele ederken şehit olan kahraman güvenlik personelimizin ismi verilmektedir, Herhangi bir sebepten dolayı bölgemizde ikamet eden şehitlerimizden bu tür tesislere ismi verilmemiş olan şehidimiz varsa, bu isimlerin yine belediyemizce yapılan kapalı Pazar yerlerine verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 23. Norm Kadro gereği belediyemizde çalıştırılması gereken işçi, memur ve sözleşmeli personel sayısı ne kadardır, mevcut çalıştırılan personel sayısı nedir? 2017 yılı İlçelerin nüfus sayıları da dikkate alınarak söz konusu Norm Kadro sayılarında her hangi bir artış olup olmadığına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları Ortak Raporu.
 24. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesi ile birlikte, öğrencilerimizin tatili sosyal bir şekilde geçirmeleri için Belediyemizce düzenlenen hangi branşlarda yaz spor okulları veya kültürel kurslar olduğuna ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 25. Belediyemizce, Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı ne tür çalışmalar planlandığına ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.