CANLI YAYIN

2018 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 2
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Şubat 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 6325 Sayılı Kanun kapsamında Belediyemiz adına arabuluculuk görüşmelerine katılarak vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 13.349,65 TL.’den (bu rakam dahil olmak üzere) fazla olan belediyemiz uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek, arabuluculuk görüşmeleri sonucunda düzenlenecek olan tüm belge veya tutanakları (uzlaşma ya da uzlaşmama tutanağı) imzalamak için arabuluculuk komisyonuna görevlendirilen personelin yetkilendirilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Mülkiyeti belediyemize ait Kartaltepe Mahallesi 51200 ada 1 nolu parselde bulunan 395,8 m² hissemiz, 51201 ada 1 nolu parselde 166 m² hissemiz, 51202 ada 1 nolu parselde bulunan 1.357,28 m² hissemiz ve Şirintepe Mahallesi 37034 ada 5 nolu parselde bulunan 527 m² hissemizin 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Boğaziçi mahallesi 36385 ada 11 nolu parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 6 nolu bağımsız bölümün 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Nenek mahallesi 51560 ada 1.393 m²’den ibaret 11 nolu parselin Mülkiyeti Belediyemize ait olup, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Belediyemize ait Karşıyaka/Lalahan 931 ada 1.028 m²’den ibaret 7 nolu parselin 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Park Bakım, Temizlik ve Sulama işi kapsamında ihtiyaç duyulan araçlar için kiralama ihalesinin 01.04.2018-30.09.2019 (18 ay süreli) tarihine kadar yapılabilmesine yönelik Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. Cenaze sahiplerinin acılı günlerinde ekonomik olarak da sıkıntı yaşamamaları için cenaze nakli sırasında gidilecek şehrin km’si x 60 kuruş(sadece tek yön) alınan ücretin alınmaması ve Belediyemizden karşılanabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 10. 12.2017 tarih ve 617 sayılı meclis kararı ile uygulanan ücret tarifelerine ek “Dilekçe ile talep edilen ve keşif gerektiren işler” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 150 TL olarak talep edilen ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 11. Şahintepe mahallesi 36502 ada 7 parselin kullanım amacının “Ticaret+Konut Alanı” olarak düzenlenmesi buna karşılık olarak onaylı planda “Toplumsal Gelişme Odağı” kullanımında olan Durali Alıç mahallesi 51005 ada 5 parselin bir kısmının (1.347 m²) “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. Gökçeyurt Mahallesi 51564/2 Parsel Açık Pazar Alanının 51514/4 parsel Sosyo-Kültürel Tesis Alanı ile Takasına İlişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 13. Şırnak İlinde vatani görevini yaparken hain saldırı sonucu şehit olan Süleyman GÜLSOY ‘un isminin Duralialıç Mahallesinde yeni yapılan parkımıza verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 14. Lalahan Çamlık Park ve Piknik Alanına “Gazi Yaşar DEMİRBACAK” isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 15. Ortaköy Sanayi Bölgesi Mermerciler Sitesinde yapımı devam çalışmalara ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 16. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünce üretilen ve bölgemizdeki noktalara yerleştirilen çöp konteynerleri uygulamasında henüz bu hizmete ulaşmamış mahallelerimiz nerelerde olduğuna ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 17. Yurt dışı Kardeş Belediyelerimize 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir ziyaret olup olmadığına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 18. Belediyemiz gençlik merkezi ve spor tesislerinden 2017 yılı içerisinde kaç kişi faydalandığına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 19. Belediyemizin 2017 yılı içerisinde AB Projeleri kapsamında ortakçı olarak yer aldığı projeler neler olduğuna ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 20. Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzce 2018 yılı için çalışan personelimize yönelik planlanan eğitim çalışmalarına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 21. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim sömestri tatilinde öğrencilerimize yönelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce bir çalışmanın yapılıp yapılamayacağına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 22. 2018 Yılı yatırım çalışmalarımız içerisinde yapımına başlanılması planlanan çalışmalar neler olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 23. Belediyemizin 2018 yılı için planlanan Alt Yapı çalışmalarına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 24. 2017 yılı içerisinde engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç durumlarına göre normal ve akülü olmak üzere kaç adet engelli aracı verildiğine ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 25. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce, bölgemizdeki hangi esnaf kollarına yılsonu denetimi gerçekleştirildiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 26. Belediyemiz 2017 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı ne olduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 27. Belediyemiz ile çalışan personelimiz arasında ücret alacakları ile ilgili hukuksal anlaşmazlığa düşmüş dosyalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 28. Bölgemizde gerek müteahhit kanalıyla gerekse Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde toplamda kaç adet gecekondu yıkıldığına ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 29. Belediyemiz 2017 Yılı için hedeflenen Vergi gelirlerimiz ne kadardır, bu tutarın ne kadarı tahsil edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 30. 01 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Belediyemize gerek 444 0 149 numaralı telefonla gerekse internet üzerinden vatandaşlarımız tarafından yapılan istek ve şikâyetlerin toplamına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.