CANLI YAYIN

İHALE - Duralialıç Mahallesi 50977 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan 27 Nolu Bağımsız Bölüm

İhale Tarihi : 16 Kasım 2017
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Belediye Merkez Binası Encümen Salonu
  1. Belediyemiz sınırları içerisinde Duralialıç Mahallesi 50977 ada 4 nolu parselde bulunan 27 nolu bağımsız bölümün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile 11.2017 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Taşınmazın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli ,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. Taşınmazın satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
SIRA NO: MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO BAĞIMSIZ BÖLÜM HİSSE NİSBETİ: MUHAMMEN BEDEL: GEÇİCİ TEMİNAT: İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
1   Duralialıç 50977 4 27 TAM 170.000,00-TL 5.100,00-TL 16.11.2017 10:00

 

  1. İhaleye çıkarılan Taşınmaza ilişkin ihale Şartname ve ekleri 250.00 TL.(ikiyüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu taşınmaz ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 11.2017 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
  4. Belediyemiz Encümeni taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR