CANLI YAYIN

İHALE - Harman Mahallesi Büfe

İhale Tarihi : 12 Eylül 2017
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Belediye Encümeni

1-Harman Mahallesi imarın 51085 ada 1 parseli ile 15 sokak köşesinde bulunan 4×4 m² ebatlarındaki büfenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre 12.09.2017 tarihi Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümeninin huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

2-Söz konusu işyerin ihalesine ait Muhammen bedel, Geçici teminat tutarı, İhale günü ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

3-İşyerinin ihalesine katılabilmek için Muhammen bedele ait  Geçici teminat tutarları ile  şartname bedeli İhale günü, en geç saat 09.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak Ödenti Belgesi ile belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

4-İhaleye katılacak olan tüzel kişi ve kuruluşlar Ticaret Odasından veya bağlı bulundukları ilgili dernek  kuruluşlarından alacakları üyelik belgesini veya faaliyet belgesini, imza sirkülerini, yetki belgelerini, geçici teminat ve şartname bedeli ödenti makbuzlarını, şahıslar ise nüfus cüzdanı fotokopisi, Kanuni İkametgah belgesi, geçici teminat ve şartname bedeli ödenti makbuzunu, Ortak ihaleye girecekler ise bu belgelerin yanı sıra Ortaklık belgesini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

5-Söz konusu işyerinin kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira İşleri Şefliğinden görülebilir. Şartname ücret karşılığı verilecektir.

  ADRESİ          İŞYERİ         MUH.BED. :       G. TEM :         İHA.TAR.  :       İHA.SAATİ    SÜR.

3-Harman Mah.      Büfe          12.000,00-TL       36.000,00-TL        12.09.2017           10:00              10 yıl