CANLI YAYIN

İHALE - Kıbrıs Mahallesinde 1 Adet Düğün Salonunun İhale ile Satışı

İhale Tarihi : 20 Kasım 2018
İhale Saati : 11:00
İhale Yeri : Mamak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

T.C

MAMAK  BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ

  1. Belediyemiz sınırları içerisinde Kıbrıs Mahallesi 39575 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan iş merkezindeki 14 nolu Bağımsız bölümün (Düğün Salonu), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile 20.11.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Bağımsız bölümün konumu, alanı, tahmin edilen bedeli ,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. Bağımsız bölümün satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO: MAHALLE ADA – PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM İMAR DURUMU GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kıbrıs 39575/2 14 1.365,48 m² Düğün Salonu 61.446,60-TL 2.048.220,00-TL 20.11.2018 11:05

 

  1. İhaleye çıkarılan Bağımsız bölümün ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00-TL (beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.
  2. Söz konusu Bağımsız bölümün ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
  3. İhaleye katılacak olanlar Bağımsız bölümün ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 20.11.2018 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
  4. Belediyemiz Encümeni Bağımsız bölüme  ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR