CANLI YAYIN

İHALE - Kıbrıs Mahallesinde 13 Adet İşyerinin İhale İle Satışı

İhale Tarihi : 20 Kasım 2018
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Mamak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

T.C

MAMAK  BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ

 

  1. Belediyemiz sınırları içerisinde Kıbrıs Mahallesi 39575 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan işmerkezindeki 13 adet Bağımsız bölümün (işyeri), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile 20.11.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
  2. Bağımsız bölümlerin konumu, alanı, tahmin edilen bedeli ,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. Bağımsız bölümlerin satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO: MAHALLE ADA – PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kıbrıs 39575/2 1 23,15 m² 2.083,50-TL 69.450,00-TL 20.11.2018 10:00
2 Kıbrıs 39575/2 2 22,79 m² 2.051,10-TL 68.370,00-TL 20.11.2018 10:05
3 Kıbrıs 39575/2 3 45,93 m² 4.133,70-TL 137.790,00-TL 20.11.2018 10:10
4 Kıbrıs 39575/2 4 34,06 m² 3.065,40-TL 102.180,00-TL 20.11.2018 10:15
5 Kıbrıs 39575/2 5 47,92 m² 3.594,00-TL 119.800,00-TL 20.11.2018 10:20
6 Kıbrıs 39575/2 6 43,93 m² 3.294,75-TL 109.825,00-TL 20.11.2018 10:25
7 Kıbrıs 39575/2 7 46,59 m² 3.494,25-TL 116.475,00-TL 20.11.2018 10:30
8 Kıbrıs 39575/2 8 22,85 m² 1.713,75-TL 57.125,00-TL 20.11.2018 10:35
9 Kıbrıs 39575/2 9 24,09 m² 1.806,75-TL 60.225,00-TL 20.11.2018 10:40
10 Kıbrıs 39575/2 10 43,47 m² 3.260,25-TL 108.675,00-TL 20.11.2018 10:45
11 Kıbrıs 39575/2 11 33,88 m² 2.541,00-TL 84.700,00-TL 20.11.2018 10:50
12 Kıbrıs 39575/2 12 45,65 m² 2.739,00-TL 91.300,00-TL 20.11.2018 10:55
13 Kıbrıs 39575/2 13 45,10 m² 2.706,00-TL 90.200,00-TL 20.11.2018 11:00

 

4.İhaleye çıkarılan Bağımsız bölümlerin ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00-TL (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5.Söz konusu Bağımsız bölümlerin ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6.İhaleye katılacak olanlar Bağımsız bölümlerin ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 20.11.2018 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7.Belediyemiz Encümeni Bağımsız bölümlerin  ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR