CANLI YAYIN

İHALE - MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI 868 ADA

İhale Tarihi : 22 Ağustos 2017
İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Mamak Belediyesi Merkez Binası

 T.C

MAMAK  BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ

 

1. Belediyemiz sınırları içerisinde Lalahan/Karşıyaka Mahallesi’nde 868 ada 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ve 21 nolu parsellerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ”Açık Teklif Usulü” ile 22.08.2017 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2. Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli ,Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3. Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

SIRA NO: Mahalle Ada No Parsel No Geçici Teminat Bedeli Muhammen Bedel İhale Tarihi İhale Saati
   1 Karşıyaka/Lalahan 868       6 1.163 m²     2.791,20-TL   93.040,00-TL 22.08.2017     10:00
   2 Karşıyaka/Lalahan 868       7 2.004 m²     4.208,40-TL 140.280,00-TL 22.08.2017     10:05
   3 Karşıyaka/Lalahan 868       8 2.004 m²     4.208,40-TL 140.280,00-TL 22.08.2017     10:10
   4 Karşıyaka/Lalahan 868       9 2.005 m²     4.210,50-TL 140.350,00-TL 22.08.2017     10:15
   5 Karşıyaka/Lalahan 868      10 2.006 m²     4.212,60-TL 140.420,00-TL 22.08.2017     10:20
   6 Karşıyaka/Lalahan 868      11 1.145 m²     2.404,50-TL   80.150,00-TL 22.08.2017     10:25
   7 Karşıyaka/Lalahan 868      12 1.145 m²     2.404,50-TL   80.150,00-TL 22.08.2017     10:30
   8 Karşıyaka/Lalahan 868      13 1.145 m²     2.404,50-TL   80.150,00-TL 22.08.2017     10:35
   9 Karşıyaka/Lalahan 868      14 1.146 m²     2.406,60-TL   80.220,00-TL 22.08.2017     10:40
  10 Karşıyaka/Lalahan 868      15 2.002 m²     4.204,20-TL 140.140,00-TL 22.08.2017     10:45
  11 Karşıyaka/Lalahan 868      16 2.010 m²     4.221,00-TL 140.700,00-TL 22.08.2017     10:50
  12 Karşıyaka/Lalahan 868      17 2.006 m²     4.212,60-TL 140.420,00-TL 22.08.2017     10:55
  13 Karşıyaka/Lalahan 868      18 1.997 m²     4.193,70-TL 130.790,00-TL 22.08.2017     11:00
  14 Karşıyaka/Lalahan 868      19 1.166 m²     2.798,40-TL   93.280,00-TL 22.08.2017     11:05
  15 Karşıyaka/Lalahan 868      20 1.163 m²     2.791,20-TL   93.040,00-TL 22.08.2017     11:10
  16 Karşıyaka/Lalahan 868      21 1.163 m²     2.791,20-TL   93.040,00-TL 22.08.2017     11:15

 

4. İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve ekleri 250.00 TL.(ikiyüzellitl) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5. Söz konusu Arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6. İhaleye katılacak olanlar arsaların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 22.08.2017 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7. Belediyemiz Encümeni  arsalara  ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR