CANLI YAYIN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü


Akif AKKAYA
Destek Hizmetler Müdürü
Müdürlük İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Başkanlığı Kat 5
Telefon  :  0(312) 550 75 09
Faks  :  0(312) 550 75 87
Organizasyon Şeması
Görevleri

1- Belediyemize ait binaların bakımı, ısıtma, aydınlatma, havalandırma ve temizlik işleri ile başkanlık birimlerinin haberleşme hizmetlerini yürütmek ve teknik müdürlüklerle koordine sağlayarak büroların yerleşim planını yapmak ve buna göre fiziki oluşumu sağlamak.

2- Belediyemiz hizmet binaları ve bağlı birimlerin iç ve dış temizliğini yapmak veya yaptırmak, hizmet sunulacak sağlıklı ve temiz ortamları hazırlamak.

3- Belediyemize ait binaların güvenliğini sağlamakla yükümlü özel güvenlik görevlileri ile nöbetçi memur ve nöbetçi şoför hizmetlerini düzenlemek ve
yürütmek.

4- Belediyemize ait hizmet binalarının içerisindeki yerleşim planına göre yer alan çay ocağı, berberhane gibi iş ocakları hizmetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini sağşamak.

5- Hizmet binaları dahilinde yer alan atölyeler, ambar, labaratuvar vb. yerlerin güvenliği ile yangın ve sabotajlara karşı korumak.

6- Belediyemiz başkanlık binasının ön arka kısımlarında yer alan otoparktaki düzeni, belediyeye dışarıdan gelen araçların park alanına düzenli bir şekilde yerleştirilmesini ve bunların uygulanmasını sağlamak.

7- Belediyemiz hizmet binalarında kullanılmak üzere fuel-oil, kömür, odun ve doğalgaz gibi yakıtların zamanında teminini sağlamak.

8- Belediye birimlerinin teksir, fotokopi ve ozalit taleplerini karşılamak, ayrıca malzemelerin teminini yapmak.

9-Bayramlarda, devlet büyüklerinin belediyemizi ziyaretleri esnasında başkanlık binasına görevlilerce bayrak, makam forsu çektirmek ve yine görevlilerce süre bitiminde indirmek, muhafazasını sağlamak.

10- Otopark dahilinde kalan binek araçların giriş ve çıkışlarını düzenli bir şekilde yaptırarmak, arıza yapan araçların arızalarının giderilmesini ve bakımlarının yapılmasını sağlamak üzere ilgili müdürlüklere koordine sağlamak ve kayıt defterlerine işlemek.

11- Hizmet binalaı içerisinde hizmetli olarak görev yapan personelin çalışmalarını takip etmek, binalar içine ve civarına yanıcı patlayıcı maddelerin girişini ve depolanmasını önlemek.

12- Hizmet binalasının giriş ve çıkışlarını kontrol altına almak , mesai bitiminde tüm birimleri kontrol etmek  ve grevliler dışında kimseyi almamak.

13- Hizmet binalarının asansör, su, elektrik, doğalgaz, telefon gibi tesisatın, mevcut makine ve cihazların temizlikleri ile bakım ve onarımlarının yapılması sırasında teknik müdürlüklerle gerekli koordineyi sağlamak ve bu hususta hizmetlilere lüzumlu bilgileri verecek talimatlar yayınlamak ve görünür yerlere asılmasını sağlamak.

14- Elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. abonelik işlemlerini yapmak , telefon santrali kurmak, kurdurmak, kontrol ve koordinasyonunu sağlamak.

15- Tabldot hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek.

16- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinin (n) fıkası gereğince, üst yönetici tarafından kapsam belirterek görevlendirilmesi halinde kurumun tamamını ilgilendiren giderlerin takibini yaparak ödeme emri düzenleyerek gerçekleştirmek.

17- Belediye başkanının vereceği diğer iş ve işlevleri yerine getirmek ve vereceği emirleri uygulamak.

Faaliyetleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mamak Belediye ,Meclisimizin 09.04.2010 tarih ve 255 sayılı kararı ile oluşturulmuş yönetmelik doğrultusunda ;

Müdürlüğümüzün Fiziki Çalışma Alanları ve İşlevleri

İşve İşlemler Şefliği

Oto Park Şefliği

Tabldot Şefliği

İş ve İşlemler Şefliğimiz

1- Belediyemize ait binaların bakım, ısıtma, aydınlatma, havalandırma, temizlik, çay ocakları işletilmesi işlemleri ile başkanlık birimlerinin haberleşme, güvenlik hizmetlerini yürütmek.

2- Belediyemiz hizmet binalarında kullanılmak üzere fueloil, doğalgaz, kömür ve odun gibi yakıtların zamanında teminini sağlamak.

3- Hizmet binalarında su, elektrik, doğalgazi kalorifer, telefon, gibi tesisatın, mevcut makine ve cihazların temizlikleri ile bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.

4- Belediyemiz ve bağlı birimlerinin telefon, doğalgaz, su, elektrik, gibi hizmetlerinalımı, takip ve tahakkukunu yapmak.

5- Müdürlüğümüzün ,Memur ve İşçi personelin her türlü özlük işlerini takip ve kontrolünü yapmak.

6- Ramazan ayında iftar yemeği vermek.

7- Bölgemizde bulunan ibadet yerin temizliğini sağlamak.

Oto Park Şefliği

1- Araçların göreve geliş ve gidişleini, günlük kilometre kontrollerini, sevk ve idaresini kayıt altına almak, araçların sevk ve idaresini Başkanlık Makamı genelgeleri doğrultusunda yapmaktadır.

2- Ulaşım  hşzmetlerinde, 24 saat kesintisiz, hızlı ve ekonomik katkıyı hedefleyerek, ulaşım hizmetlerini kesintisiz olarak vermektedir.

3- Cenaze evlerine taziye ziyaretinde bulunmak.

4- Müdürlüğümüz tarafından hazırlamış olduğu Cenaze hizmeti tarifesi ve yönetmelik doğrultusunda, belediyemize müracaat eden cenaze sahiplerinin talepleri doğrultusunda, kesintisiz cenaze nakil servis hizmeti sunmaktadır.

5- cenaze sahiplerine, cenaze işlemleri hazırlanması sürecinde ikram hizmeti yapılmaktadır.(Çay, Meyve suyu, Kek )

Tabldot Şefliği

1- Tabldot hizmeti baştan aşağı değiştirilmiş, yeni anlayış kazandırılmıştır.

2- Çalışan ve ekipmanlarda hijyene öncelik vermiş, masalarda yeni bir düzenleme sistemi getirmiştir, masa ve servis sayısı artılmış, fiziki ve görsel yapıda ( mutfak kısmının genişletilmesi, yeni servis, kapılar, perdeşer, masa ve sandalye örtüleri, mutfak araç ve gereçleri vb.) yenilemiş, müştürilerineporsrlrn tabakla servisi sunmuşturi yemek kalitesi yükseltilmiş, ortalam 650 Kişiye hizmet verir hale gelmiştir.

Donanım ve Personel Durumu
     
İnsan Kaynakları
Memur  :  33
İşçi  :  67
Diğer  :  137
Toplam  :  237
     
Malzeme - Araç
Bilgisayar  :  27
Yazıcı  :  21 + 1 Renkli
Araba  :  48