CANLI YAYIN

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Orhan AĞA
Orhan AĞA
Yapı Kontrol Müdürü
Müdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Mamak Bld. Bşk. 4. Kat
Telefon  :  0(312) 550 74 65
Faks  :  0(312) 550 74 79
Organizasyon Şeması
Görevleri

1-Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak , bütçe tasarılarını hazırlamak Belediye Başkanı’nın onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yürütmek, yürüttürmek.

2-Ruhsatsız mevcut yapılar (Gecekondular) ile ruhsat almadan başlanan ve yapı kullanma izni (İskan) belgesi aldıktan sonra ruhsat ve eklerine aykırı imalat yapıldığı tespit edilen binalarda 3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. maddelerinde (5940 sayılı kanunla değişiklik) göre işlem yapar.

3-Yıkılacak derecede tehlikeli yapıları 3194 sayılı imar kanunun 39. maddesine göre işlem yapar.

4-Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için 3194 sayılı imar kanunun 40. maddesine göre işlem yapar.

5-Belediye sınırları dahilinde ki kaçak yapılaşma veşikayetler konusunda işlem yapar.

6-Gecekondu yapılarını engellemek üzere gerekli önlemleri almak, kaçak yapılara ait tutanakları Encümene sevk etmek, tehlike arz eden gecekondulara ait araştırma ve incelemeleri yaparak söz konusu yapılara tamirat tadilat izin vermek ve kontrolünü yapmak gecekondu yıkım çalışmalarını yürütmek.

7-Günlük progralar dahilinde arazi kontrolleri yaparak, yürürlükteki mevzuat hükmüne göre aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işlerini tesis eder, ayrıca hafta sonu ve bayram nöbetlerini gerçekleştirir.

8-Ruhsat alan yapıların çevre, can ve mal emliyet tedbirlerinin alınıp alınmadığının, kontrol ve denetimlerini yapmak, yapıyı tanıtan tabela olup olmadığının kontrolü ile parselin yol ve çevre ile izolesini sağlayan tahta ya da benzer malzeme ile çevrilmesini sağlamak.

Görevleri
Gelen evrak : 122
Tadilat ve Ek izni : 12
Yıkılan Kaçak Yapı (775) :  8
Yıkılan Ruhsatsız Yapı (3194) : 1
Gelen Şikayet : 6
Proje Harici İmalat :
Tutulan Tutanak : 2
 Yıkılan Virane Yapı :  2
Mudehale Edilen : 18
Tebligat Yapılan : 4
Dilekçeyle Başvurulan : 18
Emlak İstimlak Yıkım(2981) : 3
Yapı Den.Çalışmaları(DİLEKÇE) : 53
Encümen Karar Sayı : 4
Donanım ve Personel Durumu
     
İnsan Kaynakları
Memur  :  5
İşçi  :  4
Toplam  :  9
     
Malzeme - Araç
Bilgisayar  :  12
Yazıcı  :  6
Tarayıcı  :  1