CANLI YAYIN

Bölgesel Dezavantajlı Gençlerin Mesleki Eğitimi


Bölgesel Dezavantajlı Gençlerin Mesleki Eğitimi: Girişimcilik
Mamak Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
2012-1-TR1-LEO02-37990
 
Proje; yerelde Mamak ilçesinde, genelde Ankara ilinde ikamet eden herhangi bir alanda temel meslekî eğitimini almış, işe yeni başlamış veya iş gücü piyasasına katılmak isteyen, işsiz 15-35 yaş arası dezavantajlı gençlere yöneliktir. Projemiz dezavantajlı bölge olan Mamak’taki gençler arasında meslekî eğitimini almış fakat iş piyasasına dâhil olamamış, işsiz, ya da iş piyasasına yeni girip, iş kapasitesini artırmaya yönelik yenilikçi girişimcilik uygulamalarını öğrenmek isteyen gençleri kapsamaktadır.
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünde temel faktör girişimciliğin öğrenilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir işletmelerin kurulumunun sağlanmasıdır. Bu anlamda farklı sektörlerde temel meslekî eğitim sahibi gençlerin kendi sektörleriyle alakalı iş kurma ve iş geliştirme süreçlerinde girişimciliği öğrenerek istihdam niteliklerini artırmak ihtiyacından projemiz doğmuştur. Bölgemiz yerel idaresi olan Mamak Belediyesi yetkilileri tarafından kurulan Mamak Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz, yerel bölge halkının dezavantajlı kitlelerine eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı temel amaçlarından biri olarak kabul etmiştir.
AB uyum sürecinde TUIK tarafından 2009’da yapılan Hanehalkı İşgücü Araştırması ile “Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi” konulu modüler anket sonuçlarına göre 15-35 yaş arası gençlerin temel meslekî eğitimini almış olanlarından % 15,6’sı işsiz, % 21,4’ü ise işgücü dışındadır. Bu yaş aralığındaki nüfusun neredeyse yarısına ulaşan bu rakamlar konunun ulusal ve yerel boyuttaki önemini göstermektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmalar gençlerin iş yaşamına katılım sürecindeki sorunları tekrar masaya yatırıp, çözümler bulmayı ihtiyaç haline getirmiştir. Derneğimiz hizmet bölgesinde yer alan hedef kitlemizle yapılan görüşmelerde bölgedeki meslekî eğitimli genç işsizliğinin önündeki engellerin başında: kendi işini kurmak isteyen gençlerin bölgesel dezavantajları, eğitim ve meslekî tecrübe yetersizliği olduğunu göstermiştir. Bu anlamda bölgedeki eğitimli fakat işsiz gençlerin iş yaşamına katılımını sağlamaya yönelik Girişimcilik altyapılı projemiz oluşmuştur.
Proje Amaçları:
–      Kendi işlerini kurmak ve iş yaşamında yer almak konusunda dezavantajlı gençlerimize Girişimcilik eğitimi vermek,
–      İşgücü piyasasında çalışma hayatına yenilikçi uygulamalar getiren girişimcilik (iç girişimci) alanında da nitelikli hale gelmesini sağlamak,
–      Genç neslin içindeki çalışma ve üretme enerjisini ortaya çıkaracak özgüveni kazandırmak,
–      Kendi işinin sahibi olma özgürlüğünü yaşayan gençliğin iş gücündeki verimliliğiyle ekonomiye katkı sağlamak,
–      Dezavantajlı gençlere STK olmanın sosyal sorumluluğu ile hazırlanmış AB projesi aracılığıyla farkındalık kazandırmak,
–      Türkiye’deki temel meslekî eğitimlerde ihmal edilen Girişimcilik bilgilerini AB’deki işletmelerde eğitim ve çalışma tecrübesiyle birlikte aktarıp gençlerin istihdam edilebilirlik düzeyini yükseltmek,
–      Yerelde bölgede genelde ülkede dezavantajlı gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır.
Proje Ortakları
–      Ankara Oto Sanatkârları Esnaf Odası
–      Altınpark Engelli Eğitim Dayanışma Derneği (APED)


Proje İçeriği
–      Proje kapsamında 58 kişi (5’i özürlü, 5’i refakatçi) 5 hafta süreyle Almanya, Belçika, İngiltere, Portekiz ve Macaristan’a gönderilecektir.
–      Almanya’ya 24 kişi (5’i özürlü, 5’i refakatçi), Belçika’ya 8 kişi, İngiltere’ye 8, Portekiz’e 8 kişi ve Macaristan’a 10 kişi gönderilecektir.
–      Katılımcıların 43 kişisini Mamak Gıda Bankası, 5 kişisini AOSO, 5 engelli ve 5 refakatçiyi de APED gönderecektir.
–      Katılımcılar yurtdışında “Girişimcilik” alanında eğitimi alacak ve girişimcilik örneklerini yerinde gözlemleyeceklerdir.
–      Katılımcılar 5 haftalık proje kapsamında yabancı dil eğitimi alacaktır.
–      Katılımcıların tüm masrafları (ulaşım, konaklama, dil kursu, havaalanı transferi, yemek, sigorta) proje kapsamında karşılanacaktır. Sadece pasaport, vize masrafı (olursa) ve yurt dışı çıkış harcı katılımcılara aittir.
–      Proje bitiminde proje sahibi ve proje ortakları tarafından katılımcılara sertifika verilecektir.
–      24 Ekim – 14 Kasım 2012 tarihleri arası başvurular alınacaktır.
–      Doldurulan başvuru formlarına göre ön eleme yapılacaktır.
–      Ön eleme sonuçları www.mamak.bel.tr ve proje ortaklarının adreslerinde 15.11.2012 tarihinde yayınlanacaktır.
–      Ön elemeyi geçen katılımcılar ile 17 – 18 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da mülakat yapılacaktır.
–      Ön eleme sonucunda her bir kurum kendisine yapılan başvurular arasından, branşlardaki kontenjanın 3 katı kadar kişiyi mülakata alacaktır.
–      Mülakat sonucunda her kurum kendi katılımcı listesini hazırlayacak ve toplamda 53 Asil (refakatçiler hariç) ve 53 Yedek katılımcı belirlenecektir.
–      Almanya, Belçika, Macaristan ve Portekiz katılımcıları yabancı dil kurslarını gidecekleri ülkede alacaklardır. İngiltere katılımcıları ise yabancı dil kursunu Türkiye’de alacaktır.
 
Hareketlilik Tarihleri
Almanya                   : 09.12.2012 – 12.01.2013 / 14 katılımcı + 5 engelli + 5 refakatçi
Belçika                     : 16.12.2012 – 19.01.2013 / 8 katılımcı
Macaristan              : 03.03.2013 – 06.04.2013 / 10 katılımcı
Portekiz                   : 12.05.2013 – 15.06.2013 / 8 katılımcı
İngiltere                   : 11.08.2013 – 14.09.2013 / 8 katılımcı
 
Kimler başvurabilir?
–      Üniversite mezunları (bütün bölümler)
–      Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunları (bütün bölümler)
–      Meslek Lisesi (ML) mezunları (bütün bölümler)
–      Lise ve ilköğretim mezunları – Özel ya da kamu kuruluşlarının kurslarında mesleki eğitim almış olanlar
NOT: Üniversite öğrencileri (Lisans veya MYO öğrencileri) projede kesinlikle yer alamazlar. Leonardo da Vinci projeleri üniversite öğrencilerinin başvurabilecekleri proje türü değildir. Üniversite öğrencileri için uygun olan program Erasmus’dur.
 
 
Başvuru şartları
–      15 – 35 yaş arasında olmak,
–      Herhangi bir branşta mesleki eğitim almış olmak (Üniversite, MYO, ML mezunu olmak veya herhangi bir kursta mesleki eğitim – en az 60 saatlik – almış olmak),
–      Başvuru sırasında işsiz veya iş yaşamına yeni girmiş (aynı iş yerinde en fazla 3 yıldır çalışıyor olmak) sahip olmak,
–      Yabancı dil biliyor ya da yabancı dil öğrenmeye istekli olmak,
–      Temsil ve sözlü ifade yeteneğine sahip olmak,
–      Ekip ruhuna ve birlikte çalışmaya uyum sağlayabilmek,
 
Not:
–      Mamak’da (ek puan alacaktır) ve Ankara’da ikamet edenler,
–      Gidilecek ülkenin yabancı dilini bilenler,
–      Bayan katılımcılar,
–      Mesleki eğitimini Üniversite, MYO ve ML’nde almış olanlar,
–      Daha önce benzer projede yer almamış olanlar değerlendirme sürecinde daha yüksek puan alacaktır.
 
Başvuru İçin
www.mamak.bel.tr, www.aoso.org.tr, www.aped.org.tr, adreslerinde yer alan başvuru formunun indirilip doldurulduktan sonra en geç 14 Kasım 2012 Saat 17.00’ye kadar mamak.ldv@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Ön elemeler başvuru formu üzerinden yapılacaktır ve başvuru için gerekli belgeler, ön elemeyi geçen katılımcılardan mülakat aşamasında talep edilecektir. Başvuru formu ile teslim edilen evrakların uyumlu olmaması durumunda, tutarsızlığın ne zaman tespit edildiğine bakılmaksızın ilgili başvuru iptal edilecektir.
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
Ön eleme sonuçları 15 Kasım 2012 tarihinde www.mamak.bel.tr adresinde açıklanacaktır. Ön elemeyi geçenler ile 17 – 18 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’damülakat yapılacaktır.
 
 
 
 
 
Gerekli belgeler[1]

–      Nüfus Cüzdanı fotokopisi

–      İkametgâh ilmühaberi
–      Diploma fotokopisi
–      Mesleki eğitim belgesi
    • Üniversite, MYO ve ML mezunları için diploma fotokopisi
    • Lise ve ilköğretim mezunları için diploma fotokopisi ve mesleki eğitim aldığını gösterir belgenin fotokopisi
–      Yabancı dil yeterliliğini gösterir sınav sonuç belgelerinin fotokopisi (var ise)
Önemli Not:Gerekli belgeler ön elemeyi geçen kişilerden mülakat sırasında alınacaktır. Başvuru formunun fotoğraflı ve imzalanmış hali ön elemeye mutlaka getirilecektir.
 
Sorularınız için:
Not: Sadece e-posta ile sorulan sorulara cevap verilecektir.

 


[1] Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.