CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - 38847 Ada 1 Parsel-İLAN

Belediyemiz Meclisi’ nin 01.08.2018 gün ve 439 sayılı kararı ile uygun görülen ilçemiz “Yatıkmusluk Mahallesi 38847 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 25.11.2018 gün ve 1890 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

38847-1Askıya Alınma Tarihi : 07 Ocak 2019
Askı Bitim Tarihi : 05 Şubat 2019