CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 52466 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 52466 Ada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikliğiAskıya Alınma Tarihi : 20 Şubat 2019
Askı Bitim Tarihi : 21 Mart 2019