CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - “ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ-HÜSEYİNGAZİ MAHALLELERİ GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ’NE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ”

İLÇEMİZ “ALTIAĞAÇ-KARAAĞAÇ-HÜSEYİNGAZİ MAHALLELERİ GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ’NE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ”, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ NIN 02.08.2018 TARİH VE 101828 SAYILI BAŞKANLIK OLUR’ U İLE RE’ SEN ONAYLANMIŞTIR.
İLGİLİLERE DUYURULUR.Askıya Alınma Tarihi : 27 Ağustos 2018
Askı Bitim Tarihi : 25 Eylül 2018