CANLI YAYIN

 444 0 149

ASKI İLAN TUTANAĞI - Diriliş Mahallesi ve Altıağaç Karaağaç Hüseyingazi Mahalleleri İmar Planı Değişikliği İlan

İlçemiz, "7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Diriliş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına İlişkin Plan Değişikliğine Ait Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği" ve "7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi Mahalleleri Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına İlişkin Plan Değişikliğine Ait Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği" TOKİ Başkanlığının 16.11.2021 tarih ve 144835 sayılı Başkanlık Olur'u 775 sayılı Gecekondu Kanunu' na istinaden 775 sayılı Gecekondu Kanunu' nun 19. maddesi ve Uygulama Yönetmeliği' nin 59. maddesi gereğince re' sen onaylanmıştır.


Askıya Alınma Tarihi: 1.12.2021
Askı Bitim Tarihi: 31.1.2022