CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - Gn. Zeki Doğan Mahallesi 51063 Ada 3-4 Parsel ve Otopark Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi

Belediyemiz Meclisi’ nin 01.03.2018 gün ve 137 sayılı kararı ile uygun görülen ilçemiz “Gn. Zeki Doğan Mahallesi 51063 Ada 3-4 Parsel ve Otopark Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 02.07.2018 gün ve 934 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Askıya Alınma Tarihi : 14 Eylül 2018
Askı Bitim Tarihi : 15 Ekim 2018