CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - NENEK (GÖKÇEYURT) MAHALLESİ 1564 PARSEL

MAMAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

 BELEDİYEMİZ NENEK (GÖKÇEYURT) MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN MÜLKİYETİ MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI 1564 PARSELE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN EK-3. MADDESİ İLE 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN’UN GEÇİCİ 29. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI TARAFINDAN 10.01.2019 TARİHLİ 593 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞTIR.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Askıya Alınma Tarihi: 01.02.2019

Askı Bitim Tarihi       : 04.03.2019

 Askıya Alınma Tarihi : 01 Şubat 2019
Askı Bitim Tarihi : 04 Mart 2019