CANLI YAYIN

ASKI İLAN TUTANAĞI - Tuzluçayır Mahallesi 6724 ve 6725 Ada Arasındaki Park Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi

Belediyemiz Meclisi’ nin 01.06.2018 gün ve 326 sayılı kararı ile uygun görülen ilçemiz “Tuzluçayır Mahallesi 6724 ve 6725 Ada Arasındaki Park Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi”, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 09.08.2018 gün ve 1279 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Askıya Alınma Tarihi : 01 Ekim 2018
Askı Bitim Tarihi : 30 Ekim 2018