CANLI YAYIN

Küşat İşlemleri

SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN (ŞAHISLAR)

ŞAHIS İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Bağ-Kur, Sigorta kartı veya emekli sicil kartının fotokopisi.
2. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği kaydı(şahıs)
3. Vergi Levhasının fotokopisi
4. Kira kontratı, Mal sahibi ise Tapu fotokopisi ve Emlak Beyanı fotokopisi.
5. İşyeri olarak Belediyemize ait Çevre Temizlik Vergisi.
6. İlan Reklam kaydı(sokak ise) arkalı önlü fotokopisi
7. Satış Elemanlığı Belgesi
8. İtfaiye raporu
9. İşyerinin metrekaresi
10. 2 Adet tam kapaklı karton dosya
11. 2 Adet resim (şahıs için)
12. Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgah İlmühaberi, T.C. Kimlik N0.
13. Kahvehane ve İnternet Cafeler den Sağlık Raporu (2 adet İnce klasör)
14. Umuma açık İstirahat ve eğlence yerleri açılması durumunda işyeri olarak görünen yerlerden kat maliklerinin oy çokluğu, mesken ise kat maliklerinin tamamının onayının bulunması.
15. Özel Yapı şeklinin gerektiren işyerlerinden Yapı kullanma izin belgesi (kullanış amacına uygun)
16. Düğün Salonu müracaatında Mamak Belediyesi Çevre Temizlik Müd.Ç.K.Gürültü Ölçüm raporu.
17. Su Satış yeri müracaatında İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma Ruhsatı-Bayilik Sözleşmesi-Analiz Raporu
18. Baharat Satış yeri müracaatında İl Sağlık Müdürlüğünden Baharatçılar için Droglara ait Satış İzin Belgesi
19. Kreş, Gündüz bakımevleri ve çocuk yuvaları müracaatında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Olur ve İzin Belgesi.

NOT :
1. Ustalık Belgesi ile çalışan işyerleri için USTALIK BELGESİ veya Noterden TAAHÜTNAME.
2. İşyerlerinin devir olması halinde devir eden ve devir alan şahıslardan dilekçe ve Eski Ruhsat aslı.
3. Umuma açık ve İstirahat işyerlerinin devir olması halinde Noterden Devir Senedi ve Eski Ruhsat aslı.
4. Umuma Açık ve İstirahat işyerleri açılmasında bilgi alınması gerekmektedir.
5. İnternet Cafe işyerleri kullanım alanı en az 60 m2 olacaktır.

SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN (ŞİRKETLER)

ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
2. Ticaret Oda kaydı fotokopisi
3. İmza Sirküsü
4. Vergi Levhasının fotokopisi
5. Kira kontratı fotokopisi, Mal sahibi ise Tapu ve Emlak Beyanı fotokopisi.
6. İşyeri olarak Belediyemize ait Çevre Temizlik Vergisi
7. İlan Reklam kaydı(sokak ise) arkalı önlü fotokopisi
8. Satış Elemanlığı Belgesi
9. İtfaiye Raporu
10. İşyerinin metrekaresi
11. 2 Adet tam kapaklı karton dosya
12. Kahvehane ve İnternet Cafe işyerlerinden Sağlık Raporu (2 adet ince klasör)
13. Umuma açık İstirahat ve Eğlence yerleri açılması durumunda işyeri olarak görünen yerlerden kat Maliklerinin oy çokluğu, Mesken ise kat maliklerinin tamamının onayının bulunması.
14. Özel Yapı şeklini gerektiren işyerlerinden Yapı kullanma İzin Belgesi(kullanış amacına uygun)
15. Düğün Salonu işyerinden Mamak Belediyesi Çevre Temizlik Müd.Ç.K.Gürültü Ölçüm raporu.
16. Su Satış yeri müracaatında İl Sağlık Müdürlüğü Çalışma Ruhsatı-Bayilik Sözleşmesi-Analiz Raporu
17. Baharat Satış yeri müracaatında İl Sağlık Müdürlüğünden Baharatçılara ait Droglara ait Satış İzin Belgesi
18. Kreş, Gündüz bakımevleri ve çocuk yuvaları müracaatında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Olur ve İzin Belgesi.

NOT:
1. Ustalık Belgesi ile çalışan işyerleri için USTALIK BELGESİ veya Noterden TAAHÜTNAME.
2. İşyerlerinin devir olması halinde devir eden ve devir alan şahıslardan dilekçe ve Eski Ruhsat aslı.
3. Umuma açık ve İstirahat işyerlerinin devir olması halinde Noterden Devir Senedi ve Eski Ruhsat
4. Umuma Açık ve İstirahat yerleri açılmasında bilgi alınması gerekmektedir.
5. İnternet Cafe işyerleri kullanım alanı en az 60 m2 olacaktır.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN (ŞAHISLAR)

ŞAHIS İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Bağ-Kur, Sigorta kartı veya emekli sicil kartının fotokopisi.
2. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Sicil Tasdiknamesinin fotokopisi
3. Vergi Levhasının fotokopisi
4. Kira kontratı fotokopisi, Mal sahibi ise Tapu fotokopisi ve Emlak Beyanı fotokopisi.
5. İşyeri olarak Belediyemize ait Çevre Temizlik Vergisi.
6. İlan Reklam kaydı (sokak ise) arkalı önlü fotokopisi.
7. Satış Elemanlığı Belgesi
8. İtfaiye raporu
9. 2 Adet İnce Klasör
10. 2 Adet resim (şahıs için)
11. Nüfus Cüzdanı Örneği, İkametgah İlmühaberi, T.C. Kimlik NO
12. İşyeri metrekaresi
13. Tüp Gaz Satış yeri için Esnaflık Belgesi
14. Tüp Gaz Satış yeri için Özel Sigorta
15. Tüp Gaz Satış yeri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazısı.
16. Tüp Gaz Satış yeri Bayilik Belgesi
17. Oto Galerilerden en az 3 araç Özel Sigortası ve LPG olmadığına dair Muvafakat.

İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerden
– Yapı kullanma izin belgesi
– Emisyon İzni
– Deşarj izni
– Bağlı bulunduğu Bakanlıktan Çalışma İzni.
– ÇED Raporu
– Kapasite raporu
– Büyükşehir’den Motor Ruhsatı

18. Halı Yıkama Yeri-Yıkama ve yağlama yeri müracaatında Aski Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığından (deşarj kontrol kalite Ruhsatı)

NOT :
1. Ustalık Belgesi ile çalışan işyerleri için USTALIK BELGESİ veya Noterden Taahhütname
2. Bu gibi işyerlerinin devir olması Noterden Devir Senedi ve Eski Ruhsat aslı.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN (ŞİRKETLER)

ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi
2. Ticaret Oda kaydı fotokopisi
3. İmza Sirküsü
4. Vergi Levhası fotokopisi
5. Kira kontratı fotokopisi, Mal sahibi ise Tapu fotokopisi ve Emlak Beyanı fotokopisi.
6. İşyeri olarak Belediyemize ait Çevre Temizlik Vergisi
7. İlan Reklam kaydı (sokak ise) arkalı önlü fotokopisi.
8. Satış Elemanlığı Belgesi
9. İtfaiye raporu
10. 2 Adet İnce Klasör
11. Nüfus Cüzdanı Örneği, İkametgah İlmühaberi, T.C. Kimlik N0
12. İşyeri metrekaresi
13. Tüp Gaz Satış yeri için Esnaflık Belgesi
14. Tüp Gaz Satış yeri için Özel Sigorta
15. Tüp Gaz Satış yeri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazısı.
16. Tüp Gaz Satış yeri Bayilik Belgesi
17. Oto Galerilerden en az 3 araç Özel Sigortası ve LPG olmadığına dair Muvafakat.

İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerden
– Yapı kullanma izin belgesi
– Emisyon İzni
– Deşarj izni
– Bağlı bulunduğu bakanlıktan çalışma izni.
– ÇED Raporu
– Kapasite raporu
– Büyükşehir’den Motor Ruhsatı

18. Halı Yıkama Yeri-Yıkama ve yağlama yeri müracaatında Aski Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığından (deşarj kontrol kalite Ruhsatı)

NOT:
1. Ustalık Belgesi ile çalışan işyerleri için USTALIK BELGESİ veya Noterden Taahhütname
2. Bu gibi işyerlerinin devir olması halinde Noterden devir Senedi ve Eski Ruhsat aslı.