CANLI YAYIN

ZAMAN AŞIMININ KESİLMESİ HAKKINDA İLAN

İlanda isimleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler amme borçlarını vadesinde ödememiş olup, 213 ve 6183 sayılı Kanunların 103’üncü maddeleri uyarınca bu borçları kendilerine ilanen tebliğ olunur.