CANLI YAYIN

2017 KASIM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 4
TOPLANTI : 11
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Kasım 2017

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 01.01.2018 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere hazırlanan ücret tarifelerine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Ege Mahallesi 39486 ada 1 parseldeki Okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Akşemsetin Mahallesi 51966 ada 4 parsel yanında bulunan belediyemize ait park alanına, Özel Yükselen Koleji Eğitim A.Ş. tarafından bedelsiz olarak park yapılarak Belediyemize devir edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Cengizhan Mahallesi 38018 ada 1 parseldeki Okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 6. Üreğil Mahallesi 39658 ile 52383 adalar arasındaki 7 metrelik ve 39658 ve 52383 adaların kuzeyindeki 35 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. Kayaş 105 parsel ve Kazım Orbay Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Bölgemizde yürütülen elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 9. 2017 yılsonu itibariyle Belediyemizde emekli olmaya hak kazanan işçi ve memur sayısına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Komisyon Raporu.
 10. Belediyemiz sınırları içerisinde özellikle merkez mahallelerde hayvan besiciliği yapan ahır ve tesislerin bölge dışına taşınması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 11. Bölgemizde resmi olarak kaç adet taksi durağının mevcut olduğu ve bu duraklardan hangilerine daha modern görünüme kavuşturulması için çalışmaların yapıldığına ilişkin Esnaf ve Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyonları Ortak Raporu.
 12. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte belediyemizce Bölgemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına yapılan kırtasiye yardımlarında ne kadar dağıtım gerçekleştiğine ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler ile Eğitim ve Kültür Komisyonları Ortak Raporu.
 13. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 yılının 3. Çeyreği olan 9 aylık dönemine ait vergi gelirlerinin ne kadar olduğuna ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 14. Belediyemizce, AB Projeleri çerçevesinde bölgemizdeki dezavantajlı kadınlara yönelik ne tür programlar gerçekleştirildiğine ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.