CANLI YAYIN

2018 AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 8
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Ağustos 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Altıağaç Mahallesi 52462 ada 1 parseldeki hissemizin,plan amacı dışında kullanılmamak şartıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Başak Mahallesi Necip Fazıl Kültür Merkezi binasında bulunan düğün salonları ve muhtelif bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda ihale edilerek 10 yıl süreli olarak kiraya verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Kıbrıs Mahallesi 39547 Ada 1 Nolu Parselin Batısındaki,düzenlemesi Yapılmamış Park Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Kıbrıs Mahallesi 39402 ve 39403 Adalar Arasında Kalan,düzenlemesi Yapılmamış Park Alanının Güneybatısında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Durali Alıç Mahallesi 36668 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama Plan Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Mutlu Mahallesi 36347 Ada 3 Parsel Pazar Alanının Ağaçlandırılacak Alan Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama Plan Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Yatıkmusluk Mahallesi 38847 ada 1 parsel İdari Tesis Alanı 1/1000 UİP Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 10. Yeşilbayır Mahallesi 35845 ada 3,4,5,6,7,8,9,10 parseller ile 35868 Ada 2 Parselin Kıbrıs Mahallesi 39311 ada doğusu park alanına taşınarak takasına ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği 1/5000 Ölçekli NİP Tavsiyesine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 11. Harman Mahallesi 52490 ada 3 parsel “Rekreasyon Alanı” yapılaşma koşulları değiştirilmeden “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. İlçemiz Karaağaç Mahallesi imarın 37332 ada 8-9-10 parseldeki Konut+Ticaret alanında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 13. Ege Mahallesi 39434 Ada 4 Parselde Bulunan Park Alanında 1000 m² Sağlık Tesisi Alanı Ayrılması ve Mutlu Mahallesi 36169 Ada 10 Parselde Bulunan Sağlık Tesisi Alanında Eşdeğer Miktarda Park Alanı Ayrılmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 14. Kusunlar Civarı İmar Planına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 15. Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Gaz koordinatörlüğünde yürütülen 2018 yılı yaz çalışma programında İlçemizdeki doğalgaz alt yapı çalışma programına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 16. Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen ürünleri tüketmesine yönelik yapılan denetimlerde, sağlık ve hijyen kuralarına aykırı üretim yapan tesislerin tespiti ve ne tür yaptırımlar uygulandığına ilişkin Çevre Sağlık ile Esnaf Komisyonları Ortak Raporu.
 17. Gençlerimizin yüzme sporuna ilgilerini daha da artırmak açısından yeni yüzme havuzu yapılabilmesine yönelik belediyemizce başlatılan çalışmalara ilişkin Gençlik Spor Komisyon Raporu.
 18. Kutludüğün Mahallesine getirilmesi planlanan doğalgaz çalışmaları ne aşamada olduğuna ilişkin Yeni Yerleşimler ile Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyonlarına ortak Raporu.
 19. Belediyemizce organize edilen Bilecik-Söğüt’e yapılan Kültürel gezilere katılan vatandaşlarımızın izlenimlerine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 20. 2018 yılı ilk 6 aylık süreç içerisinde, çalışan personelimize Kurumiçi eğitimlerle alakalı ne tür programlar düzenlendiğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 21. Belediyemiz 2018 Yılı Bütçesinin ilk 6 aylık dilimde gerçekleşme oranı ne olduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 22. Belediyemizce, Ramazan ayı içerisinde iftar çadırı ve Mahalle iftarlarının yanı sıra yapılan programlara hangi gruplar davet edildiğine ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 23. Belediyemiz tarafından Ramazan ayı içerisinde bölgemizin çeşitli noktalarına kurulan İftar çadırı ve Mahalle iftarları sofralarımızdan kaç vatandaşımızın yararlandığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 24. Kardeş Belediyelerimizden olan Kosova Vucthri Belediyesine, belediyemizce her yıl düzenli olarak kurulan iftar çadırında bu sene kaç kişiye iftar yemeği verildiğine ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 Yılının 6 aylık dönemine ait İmar gelirlerinin ne kadar olduğuna ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 26. Bazı Mahallelerimizde belediyemizce yapılan ve hizmete giren Camilere hangi isimler verildiğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 27. Belediyemizce yaptırılmakta olan yatırım çalışmalarındaki inşaatların hangi aşamada olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 28. Hükümet tarafından çıkarılan, yaklaşık 13 milyon iskansız binayı ilgilendiren ve İmar affı olarak da bilinen imar barışı yasası ile ilgili bu yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacı ile belediyemizce yapılan çalışmalara ilişkin AR-GE ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları Ortak Raporu.