CANLI YAYIN

2018 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 12
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 10:00
TARİHİ : 03 Aralık 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Belediyemizce verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Şafaktepe Mahallesi, Hakan Sokak ile Haldun Sokak kesişiminde bulunan ağaçlandırma alanına isim verilmesi ve Bahçelerüstü Mahallesi, 45. Sokak’da bulunan Ayyıldız Parkı’na trafik kazası sonucu görevi başında şehit olan Harun Şahin’in isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Ege Mahallesi 39454 Ada 1 Parseldeki İlköğretim Alanında Kullanım Durumunda Değişiklik İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Başak Mahallesi 38807 Adanın Düzenleme Yapılmamış Olan Park Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Üreğil Mahallesi 39660 ada 2-3-4-5, 39661 ada 1-2-3, 51966 ada 2, 39663 ada 1-2-3, 39664 ada 1-2-3, 39665 ada 1 ve 39666 ada 1-2 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Odabaşı Mahallesi 1051-1054-1055-3045 Parsellere İlişkin” 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Akdere Mahallesi 9210 Ada 18 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. Şahap Gürler Mahallesi 35318 Ada 1 Parselde Yapılaşma Koşullarının Değiştirilmesine İlişkin Plan Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 10. Güneybatı Planlama Alanına İlişkin Nazım İmar Planı Tavsiyesi ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 11. Şahintepe Mahallesi 36527 Ada 22 Parsele İlişkin 1/5000 Nazım İmar Planı Tavsiye ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2019 yılında uygulanacak ücret tarifelerine ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları Ortak Raporu.
 13. Belediyemiz kendi imkanlarıyla imal edilen ve bölgemizde birçok noktaya konulan yeni sistem çöp varillerinin hangi mahallelerimize yerleştirildiği, henüz çalışması yapılmayan mahalleler ile eksik olan mahallelerle ilgili planlanan sürecin ne olduğuna ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 14. Belediyemizce asker ailelerine verilen nakdi yardımlardan 2018 yılının 10 aylık döneminde kaç asker ailesi yararlanmıştır? Bu ailelerimize ödenen toplam miktar ne kadar olduğuna ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 15. Belediyemizin 2018 yılı içerisinde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından kaç adet belediye ile Kardeş Belediyecilik anlaşması yapmıştır? Yapılmışsa bu belediyelerle herhangi bir kültürel çalışma olup olmadığına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim ve Kültür Ortak Komisyon Raporu.
 16. Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaflarımızdan çalışma saatlerine riayet etmeyenler için 01.01.2018 tarihinden bu güne kadar kaç adet iş yerine yaptırım uygulandığına ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 17. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün 2018 yılı için belirlenen hedeflerinin gerçekleşme oranına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 18. TCDD ve Yüklenici Firmalar tarafından Ankara’da başlatılan hızlı tren projesi banliyö hattının Gökçeyurt- Ortaköy ve Lalahan Mahallelerimize uzatılmasına ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm ile Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri ile Yeni Yerleşimler Ortak Komisyon Raporu.
 19. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2018 Yılı Bütçesinde yer alan ödenekten 01 Kasım 2018 tarihi itibarı ile ne kadar ödenek kullanıldığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 20. Belediyemizce, bölgemizde ikamet eden engel durumuna göre yatalak olan hastalarımıza Sağlık Müdürlüğümüzce hasta yatağı vb. verilen hizmetlerden 2018 yılında şu ana kadar kaç vatandaşımıza ne tür destekler sağlandığına ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 21. Belediyemiz bünyesinde kurulan Kıymet Takdir Komisyonunun yaptığı çalışmalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 22. Belediyemizce faaliyete geçirilen gençlik merkezlerimizden kaç gencimiz faydalandığına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 23. Belediyemizce 2018 yılı için planlanan yol açma çalışmalarında şu ana kadar hangi noktalarda bu çalışmalar gerçekleştirildiğine ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 24. Büyükşehir Belediyemizce 2018 yılı içerisinde bölgemizde yapımı planlanan çalışmalardan ne kadarı gerçekleştirildiğine ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 25. 2018 yılında şu ana kadar yapılıp hizmete girmiş olan park, vb. tesislere hangi isimler verildiğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 26. Belediyemiz call center olarak bilinen Çağrı Merkezine 2018 yılının 10 aylık döneminde vatandaşlarımızdan kaç adet talep geldiği ve ne kadarı çözüme kavuşturulduğuna ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.