CANLI YAYIN

2018 KASIM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 11
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Kasım 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin Bilgilendirme Yazısı.
 3. 2018 yılı istinat duvarı yapım işi için İller Bankasından ek kredi talebine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Gökçeyurt Mahallesi 1465 Parsel ve Civarı Harman Yeri Alanı İmar Planına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 5. Bayındır 2065 parsel ve civarı Mera Alanı imar planına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 6. PTT Evleri Mahallesi İle Çiğiltepe Mahallesinin birleştirilip sınır değişikliği yapılarak Çiğiltepe mahallesi olarak değiştirilmesine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. Samsun Yolu Doğu Girişinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Harman mahallesi 52126 ada 5, 19, 20, 21 AMB ve 37198 ada 3, 4, 5 parsellerin 52126 ada 5 parseldeki SKT alanının bir kısmına taşınmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Zeki Doğan Mahallesi 52171 Ada güneyi park alanı içerisinde Ticaret+Konut alanı ayrılmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 10. Kıbrıs Mahallesinde Güvercinlik Devlet Ormanı hattında kalan adalara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 11. Bostancık Mahallesi 52194-52195-52196 Adalar İmar Plan Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 yılının 3. Çeyreği olan 9 aylık dönemine ait Vergi gelirlerinin ne kadar olduğuna ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 13. Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünde şu an için hangi konularda kaç adet dava konusu olan dosya olduğuna ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 14. Gülseren ve Anayurt Mahallelerimizde gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konutlar hızla yapılmaktadır. Aynı kapsam içerisinde yüklenici firmalar tarafından yapılması gereken sosyal donatı alanlarına ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 15. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan taksi duraklarının daha modern bir görünüme kavuşturulmasında gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin Esnaf Komisyon
 16. Belediyemiz 2018 Yılı Bütçesinin 9 aylık dilimdeki gerçekleşme oranı nedir? Araştırılarak Meclisimize bilgi verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 17. Belediyemizce yapımı devam eden Üreğil Kent Ormanı Projesinde gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm ile Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Ortak Komisyon Raporu.
 18. Belediyemiz kültür hizmetlerinden olan Tiyatro, Halk Oyunları, THM, TSM vb. ekiplerimizin 2018 yılı içerisinde yurt içi ya da yurt dışında gösterileri olup olmadığına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim Kültür Ortak Komisyon Raporu.
 19. Mevsim yağmurlarının başlayacak olması ve yaklaşan Kış mevsimine karşılık bölgemizde su birikintilerinin oluşmaması için yağmur suyu ızgaralarının gözden geçirilerek tıkalı olanların açılması noktasında gerekli çalışmaların yapılmasına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 20. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte Belediyemizce bölgemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına yapılan kırtasiye yardımlarında ne kadar dağıtım gerçekleştiğine ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 21. 2018 yılsonu itibariyle belediyemizde emekli olmaya hak kazanan işçi ve memur sayısına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 22. Belediyemizce yapımı tamamlanmış park, sosyal tesis vb. alanlara mümkün olduğunca Şehitlerimizin isimleri verildiği bilinmektedir. Özellikle Şehitlerimizin isimlerinin olduğu parklarda ki tabelaların yanlarına veya uygun görülen yerlere O şehidimizin resmiyle birlikte kısa bir özgeçmişinin yazıldığı dekoratif panolar yapılmasına ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 23. Belediyemizin AB Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Dezavantajlı Bölgelerde Mobil Anaokulu Projesi” tamamlanarak birçok Mahallemizde anaokuluna gidemeyen çocuklarımıza büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle Mahalle sakinlerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda söz konusu çalışmanın Belediyemiz imkânları ölçüsünde devam ettirilmesine ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 24. Sonbahar Mevsimi olması sebebi ile ağaçlar yapraklarını dökmektedir. Bu sebeple bölgemizde bulunan park ve bahçeler ve sokak üzerinde bulunan ağaçların dökülen yapraklarının toplanması ayrıca elektrik tellerine yakın olan ağaçların budanması yönünde bir çalışma yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 25. Mamak Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor branşları nelerdir? Bu branşlardan kaç sporcu faydalandığına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 26. Belediyemizce yapılan ve yapılmakta olan projeleri yerinde görmek ve bilgilendirilmek amacıyla, bölge halkımıza yönelik gerçekleştirilmeye başlanılan “Mamak Belediyesi Yatırım Çalışmaları Bölge Gezileri” nde şu ana kadar kaç vatandaşımız bu programlara katıldığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.