CANLI YAYIN

2018 MART AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 3
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 01 Mart 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Derbent mahallesi 51186 ada 1 nolu parselde bulunan 8410 m²’ lik hissemizin 222 sayılı kanunun 62.ve 65 maddesi ve Belediye kanunun 75.maddesi gereğince İlkokul veya Ortaokul olarak ve plan amacı dışında kullanılmamak şartıyla Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılması ve Belediyemiz Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 65 sayılı kararının da bu şekilde tashih edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait Misket Mahallesi 50939 ada 4.108,76 m²’den ibaret 8 nolu parselin, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Nenek Mahallesi 51548 ada 600 m²’den ibaret 1 nolu parselin,2886 sayılı Devlet ihale kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda satılması hususunun 5393 sayılı belediyeler kanunun 18.maddesinin ‘e’ bendine göre satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Harman Mahallesi Ahmet Akbaş Caddesinde ikamet etmekte olan Gazi Yaşar DEMİRBACAK’ın isminin 51085 Ada, 14.Cadde, Harman Mahallesi Toki Blokları Park Alanına verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Şahap Gürler Mahallesi 39786/1-2-3-4, 52496/25-26-27-28-29-30 parseller ile afete maruz bölge kararı bulunmayan ancak plan koşulları ile yapılaşmasında sıkıntı olan 35843 ada 1-2-3-5 parsellerde muadil alan korunarak ada bazı yapılaşmaya dönülmesine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. Şahintepe Mahallesi 36486 Ada 5 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Zeki Doğan Mahallesi’nde 51063 ada 3 parsel ile 51063 ada 4 parsel ve bu alana bitişik otopark alanının, alana dahil edilmesiyle yeni bir “ilkokul alanı” oluşturulmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Hürel Mahallesi 51580, 51581, 51582, 51583, 51584 adalarda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 10. İmrahor Mahallesi 51205 Ada 1 ve 2 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 11. Yeni Bayındır Mahallesi 51939-51940 ve 35698 Adalara İlişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Plan Notları Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. Bayındır Mahallesi çevre yolu kuzeyinde bulunan alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 13. Güneydoğu Ankara Kentsel Gelişim Alanı 1/5000 NİP Plan notu İptali tavsiyesinin ve 1/1000 UİP Plan notu İptali+İlavesi Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 14. Belediyemizce 2017 yılı içerisinde verilen cezalı yapı ruhsatlarına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları Ortak Raporu.
 15. 2017 yılı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere kaç adet işyeri açma ruhsatı verildiği toplamda şu an itibarıyla bölgemizde kaç adet işyeri olduğuna ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 16. Belediyemizce 2017 yılı içerisinde asker ailelerine yapılan yardımlardan yararlananların sayısına ilişkin AR-GE ile Hesap İnceleme Komisyonları Ortak Raporu.
 17. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce, Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen eğitim ve kültürel çalışmalarına ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 18. Suriye’nin Afrin bölgesinin terörden temizlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kahraman askerlerimizin moral ve motavisyonunu daha üst seviyede tutmaya yönelik belediyemizce ya da belediyemizin de içinde olacağı çeşitli STK’lar ile ortak bir çalışma yapılmasına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonları Ortak Raporu.
 19. 2017 yılı içerisinde Belediyemizce yapılarak faaliyete geçirilen park, oyun alanı ve koşu yolu gibi tesislere hangi isimler verildiğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 20. Belediyemizce hizmete sunulan alanlardan birisi olan Evde Sağlık Hizmetinden, 2017 yılı içerisinde kaç hasta vatandaşımız yararlandığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 21. 2017 Yılı yatırım çalışmalarımız içerisinde yapımına başlanıp devam eden projelerimiz ne aşamada olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 22. Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzce, Kurumumuzun performans ve faaliyet programına esas olarak 2017 yılı için planlanan Müdürlük hedefleri ve gerçekleşme oranları ne olduğuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 23. Belediyemiz 2017 Yılı içerisinde yatırım projeleri ile ilgili İller Bankasından ne kadar kredi çekildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 24. Mutlu Taş Ocakları olarak bilinen, Mutlu Mahallesinde uygulanması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesinin ne aşamada olduğuna ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 25. Belediyemizce hizmet sunulan alanlardan birisi olan engelli nakil aracımızla 2017 yılı içerisinde kaç adet hasta vatandaşımız bu hizmetten yararlandığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 26. Belediyemiz 2017 yılında hedeflenen yol açım çalışmalarında istenilen hedefe ulaşılıp ulaşılamadığına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 27. Belediyemiz Basketbol alt yapı şubesinde kaç sporcumuz bulunduğu ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.