CANLI YAYIN

2018 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 5
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 02 Mayıs 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Kurtcan ÇELEBİ’nin istifasına ilişkin Bilgilendirme Yazısı.
 3. Encümen Üyeliğinde görevli Kurtcan ÇELEBİ’nin istifası ile boşalan Encümen Üyeliği görevine yeni üye seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. 2017 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. İlçemiz Fahri Korutürk Mahallesi 50980 ada 4 nolu parselinde bulunan 2500,00 m² ’lik hissemizin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d Maddesi gereğince Cami, Kuran Kursu ve Müştemilat alanı olarak ve plan amacı dışında kullanılmamak şartıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Lalahan mahallesi 298 ada 3 nolu parselde bulunan 1045/3526m²’ lik hissemizin 222 sayılı kanunun 62.ve 65. maddesi ve Belediye Kanunun 75.maddesi gereğince Eğitim Tesisi Alanı (Ortaokul) olarak ve plan amacı dışında kullanılmamak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığına 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Duralialıç mahallesi 36663/1 parselde bulunan pazar alanının sosyal tesis alanı (Aile Yaşam Merkezi) olarak ayrılması hakkında 1/1000 UİP değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Ege mahallesi 39474 ada 1 parselde bulunan okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 UİP değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 10. Yeni Bayındır Mahallesi 51939-51940 ve 35698 Adalara İlişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Plan Notları Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 11. Yeşilbayır Mahallesi 51082 Ada 1, 2 , 3, 4 ve 51083 1, 2 Parsellerden Geçen Kollektör Hattının İmar Yolu Olarak Düzenlenmesi hakkında 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 12. Kıbrıs Mahallesi 2505 parsel ve Çevresine İlişkin 1/25.000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının tavsiye kararına bağlanması ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 13. Çağlayan Mahallesi 51884 Ada 3 ve 4 Parseller İle Tescil Harici Park Alanı ve 37683 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 14. İmrahor mahallesi 52489 ada 4 parselin (13618 ada 2 parsel) Emsal:1.50 Yençok:Serbest yapılaşma koşulu  ile “Resmi Kurum Alanı (TEDAŞ)” olarak ayrılmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 15. Kusunlar Civarı İmar Planı’na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 16. Akdere-Şehit Cengiz Topel-Türközü Mahalleleri sınır değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 17. Hüseyingazi-Altıağaç-Karaağaç-Bahçeleriçi mahalleleri sınır değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 18. Anayurt-Gülseren mahallelerinin sınır değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar ile İsimlendirme Komisyonları Ortak Raporu.
 19. 2017 yılında yapılmış olan Duralialıç Mahallesi 979 Sokak üzerinde 51010-5 parselde bulunan parkımıza, “Duralialıç Şehit Süleyman GÜLSOY Parkı” isminin verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 20. Belediyemizin daha verimli bir çalışma yapabilmesi ve bölge halkına daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunabilmesi için, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak hazırlanan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 21. Belediyemiz Kutludüğün Mahallesine doğalgaz bağlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 22. 30 Mart 2014 tarihinden bu güne kadar bölgemizdeki gerek kamulaştırmadan gerek Kentsel Dönüşüm uygulamalarından ve gerekse binalaşmadan dolayı kaç adet gecekondu yıkıldığına ilişkin AR-GE ile Yeni Yerleşimler Komisyonları Ortak Raporu.
 23. 2018 yılı ağaç dikim sezonunda Belediyemizce planlanan veya gerçekleşen ağaç dikim çalışmalarına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 24. Belediyemizce Ekin Mahallesinde yapımına devam edilen Aile Merkezi inşaatının ne aşamada olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 25. Belediyemiz 2018 yılı bütçesinin ilk çeyrekte (ocak,şubat,mart) ki gerçekleşme oranına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 26. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Mart ayı içerisinde gerek İstiklal Marşımızın Kabulü gerekse Çanakkale Şehitler Haftası münasebetiyle düzenlenen faaliyetlere ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 27. Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron sistemiyle çalıştırılan işçilerin kadroya geçiş sürecinde kaç personelimiz bu haktan faydalandığına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 28. Mamak Belediyesi Yüzme Takımımızda kaç sporcumuzun olduğu, takımımızın katıldığı kaç resmi müsabaka olduğu ve alınan derecelere ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 29. Belediyemiz Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kültürel konferanslara ilişkin Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu.
 30. Belediyemizce 2018 yılı içerisinde açılması planlanan imar yollarına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 31. Belediyemiz 2018 yılının ilk 3 aylık dönemine ait Vergi gelirlerimizden ne kadar tahsil edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 32. TSK ve ÖSO mensuplarınca terör örgütlerinden arındırılan ve yeniden huzura kavuşan AFRİN’de , bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasında belediyemizin içinde bulunduğu yardım kampanyasına ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Halkla İlişkiler Komisyonlar Ortak Raporu.
 33. İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren işyerlerinin belediyemizden ruhsat alabilmesi için hangi iş kollarında bina sakinlerinin %100 muvafakatı gerektiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.