CANLI YAYIN

2018 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 4
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 02 Nisan 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediyemiz Birimlerinin 2017 yılı faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin Denetim Komisyonu Bilgilendirme Raporu.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Encümen Üyeliğine 3 (üç ) üyenin, 1 (bir) yıllığına seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının kurulması ve Komisyonların kaç üyeden oluşacağının belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarına Üye Seçilmesine ve 32. madde gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 (üçte birini) geçmemek üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek miktarda Huzur Hakkı ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Belediyemizin daha verimli bir çalışma yapabilmesi ve bölge halkına daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunabilmesi için, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak hazırlanan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Lalahan Nevin Gökçek Düğün Salonu ve Halı Saha Sosyal Tesis hizmetlerinin etkin ve verimli hale gelebilmesi amacıyla, ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. İlçemiz Şahapgürler Mahallesi 51312 ada 2 nolu parselinde bulunan 1201,00 m² ’lik hissemizin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d Maddesi gereğince Cami, Kuran Kursu, Cami Lojmanı ve Müştemilat alanı olarak ve plan amacı dışında kullanılmamak şartıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. İmar planında ‘Konut Alanı’ olarak belirlenen Yeşilbayır Mahallesi 51082 ada 2 nolu parseldeki 1.860 m² ve 51083 ada 2 nolu parseldeki 1.076,82 m² hissemizin, 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 10. İmar planında ‘Spor Tesisleri Alanı’ alanı olarak belirlenen 10.000 m²’den ibaret 39662 ada 3 nolu parseldeki 6.063 m² hissemizin, 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 11. İmar planında ‘Konut Alanı’ olarak belirlenen 35857 ada 14 nolu parseldeki hissemizin, 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda satılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 12. Şafaktepe Mahallesi Hakan sokak Platinevleri sitesi C blok katta bulunan C18-C19-C20-C23-C24-C25  kapı numaralı işyerleri için Ankara Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne alınan ilgide kayıtlı tahsis kararının iptaline ilişkin Başkanlık Yazısı.
 13. İlçemiz Fahrikorutürk Mahallesi 36551 ada 1 no’lu parselde bulunan ve sehven Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilen 977,00 m² hissenin Mamak Belediyesine devredilmesine ilişkin Başkalık Yazısı.
 14. Şırnak bölgesinde görev yaparken şehit olan Süleyman GÜLSOY’un isminin Duralialıç Mahallesi 979 Sokak üzerinde 51010-5 parselde 2017 yılında yapılmış olan parkımıza verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 15. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. Maddesine göre; Belediyemizce alınmakta olan stabilize yol ve teknik altyapı gibi bedellerin; eğitim, kültür, yurt ve benzeri dallarda hizmet veren sektörlere destek olunması amacıyla ilgili bedelin %10’unun tahsil edilip edilemeyeceğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 16. Bayındır mahallesi 51586 ada 1 parsel ticaret alanının konut alanı olarak düzenlenmesi hakkında 1/1000 UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 17. Duralialıç mahallesi 36663/1 parsel pazar alanının sosyal tesis alanı (Aile Yaşam Merkezi) olarak ayrılması hakkında 1/1000 UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 18. Ege mahallesi 39474 ada 1 parsel okul alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ait 1/1000 UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 19. Boğaziçi mahallesi 36402/3 konut parselinde yer alan Mevlana Caminin ibadet alanı olarak ayrılması hakkında 1/1000 UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 20. Zeki Doğan mahallesi 52171 ada güneyi park alanında konut +ticaret alanı ayrılmasına ait 1/1000 UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 21. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince görüşülecek olan Belediyemiz 2017 yılı İdare Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık Yazısı.
 22. Karaağaç Mahallesi 37333 Ada 9 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 23. Üreğil Mahallesi 39666 Ada 2 Nolu Parselin Doğusundaki Park alanı İçerisinde Trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin  Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 24. Lalahan 123 Ada 2, 10 ve 11 Nolu Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 25. Harman Mahallesi Toki Blokları Park Alanına isim verilmesi talebine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 26. Kusunlar deresinden gelip Yeşilbayır’dan Hatip Çayına akan derenin, özellikle kış mevsiminin yağışsız geçmesinden de kaynaklı, dere içerisine atılmış ve sağlık açısından tehlike arz eden birçok çöp birikintisi oluştuğuna ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonun Raporu.
 27. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası ile ilgili belediyemizce Çanakkale’ye her hangi bir program düzenlenmesine ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim Kültür Komisyonları Ortak Komisyon
 28. Belediyemizin 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait vergi mükellef sayısının kaç adet olduğu ve aynı yıllara ait vergi tahsilat miktarlarının ne kadar olduğuna ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 29. Belediyemizce, Kutludüğün Mahallesine yapılması planlanan Gençlik Merkezi projesinin ne aşamada olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 30. Belediyemiz 2018 yılı için yatırım projelerine ayrılan bütçeden ilk 3 aylık dilimde kaç TL ödenek kullanıldığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 31. Belediyemizce hayata geçirilen projelerin bölge halkımıza yerinde tanıtılması ile ilgili ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 32. Belediyemiz Zabıta Memuru sayısının ne kadar olduğu, bu sayının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı, karşılayamıyorsa norm kadro gereği bir artırıma gidilip gidilemeyeceğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 33. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen “ Esnaf Buluşmaları ” toplantılarında bölgemiz esnaflarından gelen ve belediyemiz yetkisinde olan ağırlıklı talepler neler olduğuna ilişkin Esnaf  Komisyon Raporu.
 34. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konut yapımına devam edildiği bilinmektedir Söz konusu proje çerçevesinde yeni yapılması planlanan konutların başlama sürecine ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 35. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Mart ayına denk gelen Dünya Kadınlar Gününe İlişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 36. Mamak İlçemizin arazi yapısından dolayı, belediyemizce yapılan yatırımlarda oldukça fazla istinat duvarı yapıldığına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 37. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili kurumumuzca ne gibi işlemler yapılmakta olduğuna ilişkin AR-GE ile İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyonları Ortak Komisyon Raporu.
 38. Belediyemizce Türközüne yapılan yüzme havuzunun yoğun talep gördüğü bilinmektedir. Nüfusu gittikçe büyüyen ilçemizde belediyemizce yapılması düşünülen yeni yüzme havuzu projelerine ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 39. Belediyemizce hayata geçirilen Aile Merkezlerinin içerisinde bölge halkımızın faydalanmasına yönelik spor merkezleri de bulunmaktadır Bölgemizdeki bu Aile Merkezlerinin spor bölümünden yararlanan kaç vatandaşımız olduğuna ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.