CANLI YAYIN

2018 OCAK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 1
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 02 Ocak 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemiz 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu kurulmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Belediye adına şirket kurulması ve bu hususta gereken tüm işlemlerin yapılabilmesi yönünde Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Belediyemizde Fen İşleri Müdürlüğü ve ihtiyaca göre Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere geçici işçi pozisyonunda çalışan işçilerin yıllık vizesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Cengizhan Mahallesi 839. Sokak Belde Camii yanında Pazartesi günleri kurulmakta olan Durali Alıç Semt Pazarının, Cengizhan Mahallesi 956. Sokak Umut Var Parkı yanına nakledilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. Akşemsettin Mahallesi imarın 39671 ve 39673 adaların, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasının yazılı talepleri doğrultusunda Mamak-Kayaş Minibüsleri’nin depolama alanı olarak kullanılabilmesi, bir protokolün hazırlanması ve Belediye Başkanınca imzalanması için yetki verilebilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Akşemsettin Mahallesi 51966/4 parsel yanında bulunan belediyemize ait park alanı Özel Yükselen Koleji Eğitim A.Ş. tarafından yapılacak olan park alanı imar tadilatı sebebi ile 2.302 m² den 5.386 m² ye ulaşmış olup firma tarafından oluşacak yeni maliyet sebebi ile park alanımızın bir kısmının kendilerine tahsisine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. Şırnak İlinde vatani görevini yaparken hain saldırı sonucu şehit olan Süleyman GÜLSOY ‘un isminin Duralialıç Mahallesinde yeni yapılan parkımıza verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. Lalahan Çamlık Park ve Piknik Alanına “Gazi Yaşar DEMİRBACAK” isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 10. Üreğil Mahallesi 39660 ada 2-3-4-5, 39661 ada 1-2-3, 51966 ada 2, 39663 ada 1-2-3, 39664 ada 1-2-3, 39665 ada 1 ve 39666 ada 1-2 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 11. Başak Mahallesi 38833,38834 ve 38824 Adaları Arasında Bulunan Park Alanının İbadet Yeri (Cami) Alanına Çevrilmesine ait 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 12. Ekin Mahallesi’ nde 5480 m² yüzölçümlü 38894 ada 2 ve 3 parselde Yüzme Havuzu Tesisi İnşaatı Projesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 13. Kutludüğün Mahallesi 212 ada 4 nolu Parseldeki Park Alanı İçerisinde 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 14. Demirlibahçe Mahallesi 37490 ada 3-4 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 15. Yeni Bayındır Mahallesi 39307 Ada 1 Parsel “Resmi Kurum Alanı”nın “Özel Spor Tesisi Alanı” Olarak Düzenlenmesi hakkında UİP Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 16. Lalahan (İstasyon) Mahallesi 123 ada 2-10-11 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 17. İller Bankasınca hazırlanan ve Lalahan Belediye Meclisinin 08.1996 gün ve 36 sayılı kararıyla onaylanan imar planları ve bu plana bağlı bulunan plan değişikliklerinin bulunduğu Lalahan İlave İmar Planı Plan Notu İlavesine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 18. Zabıta Blokları 1/1000 Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İtirazlarına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 19. Tuzluçayır Mahallesi 50939 İmar Adasına İlişkin Uygulama İmar Planı Deşikliği Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 20. Belediyemiz aleyhine 2017 yılı içerisinde kamulaştırmadan dolayı açılmış ve sonuçlanmış davalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 21. 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren Belediyemizce kaç adet inşaat ruhsatı verildiği ve 2016 yılına oranla ne tür artış ya da azalış olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Raporu.
 22. Belediyemiz Cenaze Hizmetleri Biriminin 2017 yılı içerisinde bölgemizde kaç aileye taziye ziyareti gerçekleştirdiğine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 23. Belediyemizce 2017 yılı içerisinde bölge vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen kültür gezilerine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 24. Belediyemizce yapımı tamamlanmış ancak henüz isimlendirilmemiş parklarımıza ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 25. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında gelinen son aşamanın ne olduğuna ilişkin AR-GE ile Yeni Yerleşimler Komisyonları Ortak Raporu.
 26. 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren belediyemiz çalışan ve yöneticilerine hangi konularda eğitim toplantıları düzenlendiğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 27. 2017 yılı Ocak ayından itibaren bölgemizde planlanan alt yapı çalışmalarının ne kadarının gerçekleştirildiğine ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 28. Belediyemizce yürütülen ve vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan evde sağlık hizmetlerinde 2017 yılı içerisinde kaç hastaya hizmet verildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 29. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediyemizce düzenlenen ya da destek olunan programlara ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 30. Belediyemizce yürütülen yatırım projelerinden Kıbrıs Kapalı Pazar Yeri, Aile ve Gençlik Merkezi projesinde gelinen son aşamanın ne olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 31. 2017 yılsonu itibariyle Belediyemizin Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara olan borçları ne kadar olduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 32. Belediyemiz 2017 yılı içerisinde gerek yurtiçi gerekse yurtdışında herhangi bir belediye ile Kardeş Belediyecilik anlaşması gerçekleştirildiğine ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 33. Belediyemizce yürütülen sportif faaliyet ve tesislerden 2017 yılı içinde hangi branşlarda kaç gencimiz faydalandığına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 34. 01.2017 Tarihinden itibaren Mamak İlçemizde kaç adet esnafımız iş yeri ruhsatını iptal ettirildiği, kaç adet esnafımıza yeni iş yeri ruhsatı verildiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 35. 2017 Yılı Mayıs ve Kasım aylarındaki vergi tahsil miktarlarının ne kadar olduğuna ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.