CANLI YAYIN

ALO MAMAK 444 0 149

/mamakbelediyesi

2018 TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 7
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 02 Temmuz 2018

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Gökçeyurt Mahallesinde 3402 sayılı kanunun 22-a maddesine istinaden, görev yapmak üzere seçilen bilirkişi listesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Bostancık Mahallesi 52194 Ada 8 Parsel Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine yönelik UİP Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 4. Üreğil 39655 Ada 1 Parsel, 39656 Ada 1 Parsel, 39657 Ada 4 Parsel İle Üreğil 148,149,151,152,155,156,157 Kadastral Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tavsiyesi ve 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 5. Bahçeleriçi Mahallesi 37405 ada 7 sayılı parseldeki Lise alanında, kullanım amacının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 6. Ekin Mahallesi 37116 Ada 10 Parsel İçerisinde Trafo Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. Şahap Gürler Mahallesi 51272 ve 35808 Adalar Arasında Kalan Park Alanı İçerisinde İbadet Alanı Ayrılmasına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Büyük Kayaş Mahallesi 51345/26 parseldeki Okul Alanında Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Norm Kadro gereği Belediyemizce çalışan işçi ve Memur sayısına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 10. Bölgemizde Gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim projelerinden Altıağaç,Karaağaç,H.Gazi dönüşüm projesinde gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin Şehircilik ve Kentsel Gelişim Komisyon Raporu.
 11. Mamak Belediyemiz sınırları içerisinde 2018 yılına ait ilk beş aylık dönemde kaç adet iş yeri açma ruhsatı verildiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 12. Belediye Meclisimizce daha önceki yıllarda Büyükşehir Belediye Meclisine tavsiye kararı olarak gönderilen sokak isimleri değişikliğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 13. Belediyemizce yürütülen Anayurt-Gülseren Kentsel Dönüşüm projesi Kapsamında anlaşmazlıktan dolayı hukuki sürece girmiş olan dosyalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 14. Lalahan Mahallesinde 2018 yılının ilk 5 ayı  içerisinde  ne kadar imar yolu açıldığına ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 15. Belediyemiz 2018 yılı içerisinde AB’ Projeleri kapsamına ortakçı olarak yer aldığı Projelere ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 16. Belediyemiz 2017-2018 yılı içerisinde Engelli Vatandaşlarımıza yönelik ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 17. 2017-2018 Yılı Ağaç dikim sezonunda Belediyemizce planlanan veya gerçekleşen ağaç dikim çalışmalarına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 18. Mamak Belediyesi Gençlik Ve Spor Kulübünde faaliyet gösteren branşlar nelerdir?Bu branşlardan aktif olarak kaç sporcu faydalandığına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 19. Belediyemiz 2018 yılının ilk 5 ayında  Vergi Mükelleflerinden ne kadar Vergi  tahsil edildiğine ilişkin Hesap İnceleme Komisyon Raporu.
 20. Ankara Büyükşehir Belediyemizin 2018 yılı içerisinde Mamak İlçemizde uygulamayı düşündüğü yatırım çalışmaları neler olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 21. Belediyemizin 2018 yılı içerisinde Bilgi Evi,Hanımlar Lokali,Meslek Kursları alanında Bölgemize kazandırdığı yatırımlar neler olduğuna ilişkin Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu.
 22. Belediyemizce yapılmakta olan çalışmaların halkımıza daha fazla duyurulması noktasında ne tür çalışmalar yapılabileceğine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 23. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konut yapımına devam edildiği bilinmektedir.Söz konusu proje çerçevesinde Ticaret Merkezi ve Sosyal Tesis yapımıyla ilgili ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 24. Avrupa Birliğinin belediyelere sağladığı mali yardımlardan nasıl yararlanılacağı, hangi projelerle bu tür mali yardımlardan faydalanabileceğine ilişkin Plan ve Bütçe ile AR-GE Komisyonlarına Ortak Raporu.