CANLI YAYIN

ALO MAMAK 444 0 149

/mamakbelediyesi

2019 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 1
TOPLANTI : 3
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 10 Haziran 2019

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Asansör periyodik kontrol ücreti idare payına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. İlçemiz Yeşilbayır Mahallesinde bulunan 3.101,00 m² yüzölçümlü 52775 ada 1 no’lu parselin Maliye Bakanlığınca Belediyemizin vergi borçlarına mahsuben bedeli mukabilinde devralınması ve bu işlemler tamamlayıncaya kadar mülkiyeti Belediyemizde kalmak kaydı ve plan amacı dışında kullanılmamak şartıyla söz konusu taşınmazı ” Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve Müştemilatı Alanı ” olarak kullanılması için Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 (yirmibeş) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Aşık Veysel Mahallesi 36840 ada 2 nolu parselinde bulunan 569 m²’lik hissemizin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d Maddesi gereğince Cami ve Müştemilat alanı olarak ve plan amacı dışında kullanılmamak şartıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. İmar müdürlüğünün 2019 yılı Mayıs ayı dönemine ait çalışmalarına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 6. Kızılca Sanayi 1/1000 Ölçekli Planı Revizyonu Teklifine yapılan itirazlara ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. Küçükkayaş mahallesi 35739 ada 3 parselde söz konusu yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Zirvekent Mahallesi 51378- 51379 Adalar Arasında Yer Alan Park Alanı İçerisinde Karakol Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 9. Mamak İlçemiz genelinde açılan Nargile Cafe ve Bistro tarzı mekanların nasıl ruhsatlandırıldığını ve bu mekanların birçoğunun bahçelerini kullanmasından dolayı işgaliye bedeli alınıp alınmadığına ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 10. 2019 Mayıs ayı döneminde esnaflarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 11. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik gelişmeler neticesinde bölgemizde faaliyet gösteren esnafımıza Belediyemizin hangi konularda ve ne şekilde yardımcı olabileceğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 12. Mamak İlçe sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımızın yaptıkları alışveriş sırasında ve sonrasında yaşadıkları anlaşmazlıkların çözümü için yasal haklarının neler olduğu hususunda ve bu haklarının nasıl kullanacağı noktasında bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Tüketici Hakları Komisyon Raporu.
 13. Mamak İlçe Belediye sınırları içerisinde bulunan Durali Alıç İsmi nereden geldiğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 14. Mamak İlçe sınırlarımız içerisinde isimlendirilmemiş parklarımıza ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 15. Belediyemiz sınırları içerisinde devam eden alt yapı çalışmalarının neler olduğu ve hangi tarihte bitirileceğine ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 16. 2019 yılına ait mevcut promosyon gelirleri neler olduğu, gerçekleşmesi düşünülen promosyon geliri ve nasıl değerlendirileceğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 17. Belediye çalışanlarımızın yeterliliğini artırmak için ne gibi eğitim planları yapıldığına ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 18. Kartaltepe ve Tuzluçayır Mahalleleri için ayrılan Pazar yerine ilişkin Kent Estetiği Komisyon Raporu.
 19. Üreğil Millet Bahçesinin çevre peyzajının ne kadarının tamamlandığı, güvenlik amaçlı çevresini kapatmakla ilgili bir düzenleme yapılması ve alanda Mobil Güvenlik uygulamasına ilişkin Kent Estetiği Komisyon Raporu.
 20. Mamak ilçe Belediye sınırları içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının kaç adet kentsel dönüşüm projesinin olduğu ve Mamak Belediye Başkanlığının yaptığı kaç adet Kentsel dönüşüm projesinin olduğuna ilişkin Kent Estetiği Komisyon Raporu.
 21. İlçe sınırlarımız içerisindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya toplanması yönünde planlanan çalışmalara ilişkin Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 22. İlçe sınırlarımız içerisinde bölge halkının gelişimine yönelik Eğitim Kültür ve Halkla ilişkiler konusunda planlanan yatırımlara ilişkin Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 23. Mamak İlçe sınırları içerisinde ikamet eden Demokratik kitle örgütlerinin kültür ve gezileri için yapmış olduğu başvurularla ilgili Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalara ilişkin Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 24. Mamak Belediyemizin mükelleflerden alacaklarının ne kadar olduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 25. Mamak Belediyemizin müdürlükler bazında mali borç durumuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 26. Kardeş Belediyelerimizle, Ramazan ayı ile ilgili yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Dış İlişkiler Komisyon Raporu.
 27. Bölgemizde bulunan engellilerle ilgili mayıs ayı içinde kaç tane tekerlekli sandalye talebi olduğuna ilişkin Yaşlı Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyon Raporu.
 28. Mülkiyeti Mamak Belediye Başkanlığına ait kaç adet spor tesisinin faal olarak çalıştığı, bunlardan kaç adetinin işletmelere kiraya verildiği, kiralayan işletmenin ne kadar süre ile kiraladığı ve ne kadar kira bedeli ödediğine ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 29. Belediyemiz aleyhine 2018-2019 yılı içerisinde kamulaştırma sebebiyle açılmış ve sonuçlanmış davalarla ilgili verilmiş olan 10.04.2019 tarihli önergeye verilmiş olan cevabı yazıda belirtilen 16 adet davanın mahkeme,esas numarası ve konusu ile ilgili detaylı bilgisine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 30. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik gelişmeler neticesinde bölgemizde tarım hayvancılık ile ilgili faaliyet gösteren vatandaşlarımıza belediyemizin yardımcı olabileceği konulara ilişkin Tarım Hayvancılık Komisyon Raporu.
 31. 2019 yılı içerisinde Nenek OSB ile ilgili,Belediyemizin planladığı yatırım çalışmasına ilişkin Yatırım Çalışmaları Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 32. Belediyemiz ile TOKİ arasında yapılan anlaşmalara göre yapılan toplu konutların toplam sayı ve durumu hakkında ve kira yardımı biten hak sahiplerine yardımın tekrar ne zaman başlatılacağına ilişkin Yatırım Çalışmaları Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 33. Mamak ilçe Belediye sınırları içerisinde eğitim ile alakalı yapılan ve planlanan yatırımlara ilişkin Yatırım Çalışmaları Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 34. Bölgemizde yer alan mevcut camii ve ibadethanelere hangi sıklıkta belediyemizce temizlik hizmeti verildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 35. Sokak hayvanlarının bir yerde barındırılması için sokak hayvanları merkezinin kurulması doğrultusunda planlanan çalışmalara ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 36. Belediyemiz nezdinde Temiz Enerji üretimi ile ilgili planlanan çalışmalara ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 37. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 2018 yılında yapmış olduğu gezilere ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.