CANLI YAYIN

2019 MART AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

DÖNEM : 5
TOPLANTI : 15
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 11:00
TARİHİ : 01 Mart 2019

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellerin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar alınmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Altıağaç Mahallesi 52602 ada 2 nolu parselinde bulunan 1216 m² ’lik hissemizin, “Cami, Kuran Kursu ve Müştemilat” alanı olarak ve plan amacı dışında kullanılmamak şartıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Kıbrıs Mahallesi 39580 Adanın Güneyindeki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 5. Kıbrıs Mahallesi 39383 Adanın Doğusundaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişiklik Teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 6. Bahçeleriçi mahallesi 37393 ada 4,5 ve 6 parsellerin 1/1000 uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 7. Nenek mahallesi kadastro 565 ve 1385 parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 8. Mutlu Taş Ocakları olarak bilinen, Mutlu Mahallesinde uygulanması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesinin ne aşamada olduğuna ilişkin Yeni Yerleşimler Komisyon Raporu.
 9. 2018 yılı Ocak ayından itibaren bölgemizde planlanan alt yapı çalışmalarının ne kadarının gerçekleştirildiğine ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 10. Belediyemizce yürütülen yatırım projelerinden Kıbrıs Kapalı Pazar Yeri, Aile ve Gençlik Merkezi projesinde gelinen son aşamanın ne olduğuna ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 11. Belediyemizce hizmet sunulan alanlardan birisi olan engelli nakil aracımızla 2018 yılı içerisinde kaç adet hasta vatandaşımız bu hizmetten yararlandığına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 12. Belediyemizce 2018 yılı içerisinde asker ailelerine yapılan yardımlardan yararlananların sayısına ilişkin AR-GE ile Hesap İnceleme Ortak Komisyon Raporu.
 13. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce devam eden folklor hizmetlerine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu.
 14. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren belediyemiz çalışan ve yöneticilerine hangi konularda eğitim toplantıları düzenlendiğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 15. Belediyemize ait Başak Gençlik ve Spor Merkezinde Takım Sporlarında yapılan müsabakalarına ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 16. Belediyemiz 2018 Yılı içerisinde yatırım projeleri ile ilgili İller Bankasından ne kadar kredi çekildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 17. Suriye’nin Halep Kentinde yaşanan insanlık dramında yurtlarını boşaltarak güvenli bölgelere nakil olan sivil halka insani yardım sevkine ilişkin Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Sosyal İşler ve Engelliler Ortak Komisyon Raporu.
 18. Belediyemizce hizmet sunulan alanlardan birisi olan Evde Sağlık Hizmetinden, 2018 yılı içerisinde kaç hasta vatandaşımız yararlandığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 19. 01.2018 Tarihinden itibaren Mamak İlçemizde kaç adet esnafımız iş yeri ruhsatını iptal ettirmiş, kaç adet esnafımıza yeni iş yeri ruhsatı verildiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 20. Türkçeyi, Türk Dilini ve Kültürünü korumak ve geliştirmek gayesi ile daha önceki yıllarda tavsiye şeklinde alınan kararlar çerçevesinde 2018 yılı içerisinde yeni açılan işyerlerinde kaç adet Türkçe tabelalı işyeri açıldığına ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 21. Belediyemizce yürütülen Kentsel Dönüşüm Projelerinde hak sahibi vatandaşlarımızca enkaz bedelleriyle ilgili mahkeme yoluna gidilmiş dosyalara ilişkin Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm ile Hukuk ve Tarifeler Ortak Komisyon Raporu.