CANLI YAYIN

2019 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ ve KARARLAR

DÖNEM : 1
TOPLANTI : 2
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
AÇILIŞ SAATİ : 17:00
TARİHİ : 02 Mayıs 2019

GÜNDEM

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 2018 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. 2018 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 4. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2019 yılına ait çalışmalarına ilişkin Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 5. Mamak İlçe sınırlarımız içerisindeki Yaşlılarımız için ne gibi hizmetler verildiğine ilişkin Yaşlı Kimsesizler ve Sosyal İşler ve Engelliler Komisyon Raporu.
 6. Belediyemiz aleyhine 2018-2019 yılı içerisinde kamulaştırmadan dolayı açılmış ve sonuçlanmış davalara ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 7. Belediyemizce 2018 yılı içerisinde, tarihimize yön vermiş bölgelerin halkımıza gezdirilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 8. Bölgemizde Kent Estetiğine örnek ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kent Estetiği Komisyon Raporu.
 9. 2018-2019 Yılları arasında Mamak İlçemizde kaç adet iş yerine yapılan denetimler sonucunda faaliyetlerine son verildiğine ilişkin Esnaf Komisyon Raporu.
 10. Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması ve tüm personelin uyumlu çalışması açısından ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin AR-GE Komisyon Raporu.
 11. Mamak İlçe sınırlarımız içerisinde Tüketici Hakları Konusunda ne gibi çalışmalar yapılacağına ilişkin Tüketici Hakları Komisyon Raporu.
 12. Belediyemiz 2018 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 13. Bölgemizde Tarım ve Hayvancılığa yönelik ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu.
 14. Bölgemizde gerçekleştirilen Gülseren-Anayurt Projesinde yapılan konutların hak sahiplerine teslimine ilişkin Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 15. Bölgemizdeki Aile Merkezlerinin spor bölümünden yararlanan kaç vatandaşımız olduğuna ilişkin Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 16. 2019 Yılı içerisinde Belediyemizce açılması planlanan imar yollarının nerelerde olduğuna ilişkin Alt Yapı Komisyon Raporu.
 17. Mamak Belediye Başkanlığımızca 2017-2019 yılları arasında yurt dışı ilişkilerine yönelik çalışmalar kapsamında hangi ülke belediyeleriyle kardeş belediyecilik anlaşmaları gerçekleştirildiğine ilişkin Dış İlişkiler Komisyon Raporu.
 18. Mamak İlçe sınırlarımız içerisinde ikamet ederken son 1 yıl içerisinde Şehitlerimizden hangilerinin isimleri bölgemizdeki park vb. yerlere verildiğine ilişkin İsimlendirme Komisyon Raporu.
 19. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün 2019 yılı için belirlenen hedeflerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 20. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı Çalışma Programı ve çevre temizliğinin daha üst seviyelere taşınması açısından uygulanması düşünülen yeni çalışmalara ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 21. Kardeş şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirini tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikleri düzenlemek amacıyla ne gibi çalışmalar yapılacağına ilişkin Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.